Şiir

Tehî Görmen Siz Beni

Tehî Görmen Siz Beni

Tehî Görmen Siz Beni Şiiri

Tehî görmen siz beni,
Dost yüzün görüp geldim.
Baki devr-i rüzigâr,
Dost ile sürüp geldim.

Odur söyleyen dilde,
Varlık dostundur kulda.
Varlığım hep o ilde,
Ben bunda garip geldim

Bezirganım metaım çok,
Dest-girim ustadım Hak.
Ziyanım assıya yok,
Cümle değişip geldim.

Yerle gök yaratıldı,
Aşk ile bünyad oldu
Toprağa nazar kıldı,
Aksırdı durup geldim.

Gördüm yedi tamusun,
Sekiz uçmak kamusun.
Korkudan günahımı,
Anda sızdırıp geldim

İsa oldum kudretten,
Bahanem bir avrattan.
İnayet oldu Hak’tan,
Ölü diriltip geldim.

Âdem olup durmadan,
Nefsin boynun burmadan.
Yanıldım buğday yedim,
Uçmaktan çıkıp geldim.

Musayla Tur’a çıktım,
Bin bir kelime dedim.
Bu halk bizi ne bilsin,
Anda bilinip geldim.

Nuh oldum tufan için,
Çok duruştum din için.
Doymayanı ben anda,
Suya boğdurup geldim.

Yalan değildir sözüm,
Bak yüzüme aç gözün.
Dahi örtülmez izim,
Uş yoldan erip geldim.

Çerçiş oldum basıldım,
Mansur oldum asıldım.
Hallac pamuğu gibi,
Bunda atılıp geldim.

Eyyüb oldum tenime,
Cefa kıldım canıma.
Çağırdım Sübhanıma,
Kurtlar doyurup geldim.

Zekerya oldum kaçtım,
Erdim ağaça geçtim.
Kanım dört yana saçtım,
Tepem deldirip geldim.

Yalınız Sübhan idi,
Peygamberler can idi.
Yunus hod pinhan idi,
Suret değişip geldim.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

tehî: boş, avare kalmak, hâlî. eli boş.
bezirgan: tüccar; alışverişte çok kâr amacı güden kimse.
meta: (metaın) sermaye, mal, ticaret malı.
dest-gîr: muavenet. arka olmak. tutucu, yardımcı, muin. zahir. yardımcı olan, elinden tutan.
assı: fayda, kâr, kazanç, menfaat. erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
ziyan: zarar. zarar edilmek.
bünyad: temel, esas, yapı, bina.
nazar: bakmak. mürşidin müridine bakması yoluyla ilahî feyzin müridin kalbine akması.
tamu: cehennem.
uçmak: cennet. Allah’ın uçmağı: Allah’ın cenneti.
kamu: hep, bütün, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
kudret: güç, erk, erke, iktidar; Yaratan’ın ezeli gücü.
uçmak: cennet. Allah’ın uçmağı: Allah’ın cenneti.
uş: şimdi, işte, gibi.
inayet: iyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf.
cefa: büyük sıkıntı.
Sübhân: eksikliklerden uzak ve mükemmel sıfatlar sahibi olan Allah.
hod: kendi. hod be hod: kendi başına.
pinhan: gizli, saklı, gizlenmiş.
suret: biçim, görünüş. yazı ya da resim kopyası.


Tehî Görmen Siz Beni Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz