Şiir

Hak Nuru Aşıklara Her Dem Nüzûl Değil mi

Hak Nuru Aşıklara Her Dem Nüzûl Değil mi

Hak Nuru Aşıklara Her Dem Nüzûl Değil mi Şiiri

Hak nuru âşıklara her dem nüzûl değil mi?
Kime nüzûl değerse aşktan mazûl değil mi?

“El-kalbü minel kalbi” remzini sorun nedir?
Her gönülden gönüle rast doğru yol değil mi?

Karga ile bülbülü bir kafese koysalar,
Birbiri sohbetinden dâyim melül değil mi?

Öyle kim karga ister bülbülden ayrılmayı,
Bülbülün de maksudu billâhi şol değil mi?

Cahil ile arifin misali şuna benzer,
Cahil katında iman mâlum meçhul değil mi?

Yetmiş iki milletin sözünü arif bilir,
Yunus Emre sözleri cümle usûl değil mi?

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

nüzûl: aşağı inme. konağa inme, konaklama.
mazûl: azledilmiş, görevden alınmış.
remz: işaret, işaretle anlatmak. gizli ve kapalı söyleme.
rast: doğru.
daim/dayim: devamlı, sürekli, her zaman.
melul/melül: üzgün, boynu bükük, usanmış, bıkmış, bezmiş, mahzun.
şol: şu, o.
cahil: Allah’ı bilmeyen. dini bilgileri bilmeyen. bilgisiz.
arif: çok anlayışlı ve sezgili (kimse), kavrayışlı, tecrübeli, bilgili, irfan sahibi.
misal: örnek. benzer, eş, gibi.
meçhul: bilinmeyen, tanınmayan, belli olmayan.
mâlum: belli, bilinen. bilinen konu, iş, şey.
usûl: delil, kaide. asıllar, kökler, temeller. bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.


Hak Nuru Aşıklara Her Dem Nüzûl Değil mi Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz