Şiir

Bir Kamil Mürşide Varmasan Olmaz

Bir Kamil Mürşide Varmasan Olmaz şiiri

Gel ey kardeş, Hakkı bulayım dersen,
Bir kamil mürşide varmasan olmaz,
Resul’ün cemalini göreyim dersen,
Bir kâmil mürşide varmasan olmaz.

Niceler gittiler mürşid arayı,
Arayanlar buldu derde devayı,
Bin kez okur isen aktan karayı,
Bir kâmil mürşide varmasan olmaz.

Gel şimdi kardeşler gidelim bile,
Nice aşıkların bağrını dele,
Cebrail delildir, Ahmed’e bile,
Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.

Kadılar, mollalar cümle geldiler,
Kitapların hep bir yere koydular.
Sen bu ilmi kimden aldın dediler.
Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.

Yunus Emre bunda mana var dedi,
Bir kamil mürşide sen de var şimdi,
Hazret Musa’ya, Hızır’a var dedi,
Bir kâmil mürşide varmazsan olmaz.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

kâmil: bütün, eksiksiz, noksansız, yetkin, tam. ağırbaşlı, erişkin, eksiksiz, olgun, bilgili (kimse).
mürşid: irşad eden, müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi. Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını dinin esasları, dini hayat, tevhid, marifetullah konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allah’ta fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden rehber.
kamil mürşid: nefsini Allah yolunda yok eden ve fena mertebesine erişmiş kişilere mürşid-i kamil denir.
cemâl: yüz güzelliği. güzellik. Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi. hak ile söylenen doğru söz.
devâ: hastalığı iyileştirici nesne, em, ilaç. çözüm, çare.
mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.
kadı: osmanlı devleti’nde kaza adı verilen yerleşim yerlerine belli bir süre için merkezi yönetim tarafından atamış, görev bölgesindeki şer’i ve idari yargıdan tek başına sorumlu olan ayrıca mülki idare amiri, yerel yönetici ve emniyet müdürlüğü görevlerini yerine getiren bir kamu görevlisidir.


Bir Kâmil Mürşide Varmasan Olmaz Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz