Şiir

Dost Bakalı Yüzüme

Dost Bakalı Yüzüme

Dost Bakalı Yüzüme Şiiri

Dost bakalı yüzüme,
Ben şahı görüp geldim.
O yüce yücesine,
Gümansız erip geldim.

Esrikliğime bakma,
Adım deliye takma.
Esrikliğim ezelden,
Sohbeti sürüp geldim.

Ezelden bile idim,
Elest’e bela dedim.
O kadimi denizden,
Sel olup geri geldim.

İşretine ermişim,
Sala deyip durmuşum.
Canı, dini, imanı,
Şükrane verip geldim.

Aşk bana İsa oldu,
Erenler dua kıldı.
Bir iki kez topraktan,
Ben ölüp dura geldim.

Mansur eydür Enel Hak,
Der suretin oda yak.
Deyin dara gelsinler,
Ben darı kurup geldim.

Sorman Yunus’tan haber,
Dost nerdeyse orda var.
Haberin gören verir,
Ben tenha görüp geldim.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

güman: umut.
esrik/esriklik: sarhoşluk.
elest: Kur’ân-ı Kerim’de bildirildiği üzere Allah’ın ruhları yarattıktan sonra sorduğu, “Elestü bi-rabbiküm” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) sorusunun kısaltılmış şekli.
işret: içki içme.
şükrane: teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti.
dar: adam asılacak direk.


Yunus Emre – Geldim Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz