Kitaplık

Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri – Abdülbaki Gölpınarlı

Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri - Abdülbaki Gölpınarlı

Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri – Abdülbaki Gölpınarlı

Yunus Emre Hazretleri, hayatın ve halkın dili ile gür bir lirizmi kaynaştırarak, tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı başaran unutulmaz bir 13. yüzyıl sonu – 14. Yüzyıl başı dervişi, aşığdır.

Bu kitapta, Yunus Emre’nin (k.s) 1307-8 yıllarında yazdığı bilinen küçük mesnevîsi Risâletü’n-Nushiyye’nin (Öğüt Kitabı) yanısıra, Gölpınarlı’nın 1930’lardan 1981’e dek sürdürdüğü çalışmalarla, ozana ait olduğu kesinleşmiş “Bütün Şiirleri” yer almaktadır.

Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982); 20. yüzyılda ülkemizin yetiştirdiği en önemli edebiyat tarihçilerinden ve (şarkiyat) doğubilimcilerindendir. Hasan Âli Yücel’in Bakanlık Klasikleri’nden 1980’lere, dîvan, tasavvuf ve halk edebiyatımızdan ve Farsçadan yaptığı temel yapıt çevirileri ve incelemeleriyle de kültür hayatımızda unutulmaz bir iz bırakan Gölpınarlı’nın sayısız eseri arasında, Mevlâna Külliyatı, Fuzulî, Nedim ve Yunus Emre’nin dîvanları da vardır.

Yunus bu sözleri çatar
Sanki balı yağa aktar
Halka mata’ların satar
Yükü gevherdir tuz değil.

İçindekiler:
 • Önsöz
 • Risalet’ün Nushiyye
 • Şiirler
 • I Ölüm-Ölümsüzlük
 • II İbadete Aşırı Düşkünlük (Zahitlik)
 • III Mecazi Aşk-Gerçek Aşk
 • IV Gerçek Yolculuğu (Sülük)
 • V Kendinden Geçiş-Türlü Boyalara Boyanış (Cezbe-Telvin)
 • VI İnanca Ait Kıssalar
 • VII Gurbet
 • VIII İlim-İrfan
 • IX Doğru Yola Çağrı (İrşad)
 • X Kendini Kınayış (Melamet)
 • XI Yunus’un Dünya Görüşü
 • Sözlük
 • Açıklamada Geçen Maddelerin Alfabetik Çetveli ve Beyit Numaraları
 • Bibliyografya

Yılı: 2006
ISBN: 9789754588040
Genişlik: 12,5
Yükseklik: 20,5
Sayfa Sayısı: 568
Cilt Tipi: Ciltli
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Dil: Türkçe
Kategori: Hasan Âli Yücel Klasikleri, Şiir


Yunus Emre: Hayatı ve Bütün Şiirleri – Abdülbaki Gölpınarlı
Kitap / Kitaplık

Yorum Yaz