Söz

Resimli Yunus Emre Sözleri

Resimli Yunus Emre Sözleri

Resimli Yunus Emre Sözleri

Hiç hata yapmayan insan, hiçbir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata, kendini hatasız sanmaktır.

Yunus Emre (k.s)


yunus emre sözleri

Çalap nurdan yaratmış,
Canını Muhammed’in.
Aleme rahmet saçmış,
Adını Muhammed’in (s.a.v)


Resimli Yunus Emre Sözleri

Kişi neyi sever ise, dilinde sözü o olur.


yunus emre sözleri

Ben dervişim diyenler, yalan dava kılanlar,
Yarın Hak dîdârını görmeyecek göz ile.


yunus emre sözleri

Hak yarattı âlemi,
Aşkına Muhammed’in.
Ay ve günü yarattı,
Şevkine Muhammed’in (s.a.v).


yunus emre sözleri

Aşk bir güneşe benzer.
Aşkı olmayan gönül,
Misal-i taşa benzer.


yunus emre sözleri

Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı.
Sôz ola ağulu aşı,
Bal ile yağ ede bir söz.


resimli yunus emre sözleri

Kime gönül verir isem, benim ile yâr olmadı,
Hâlim bilip, derdim sorup, bana vefakâr olmadı.


Nefsine uyma sakın!

Nefsine uyma sakın!
Kanâatı kendine yâr edin ki hakîkate eresin.


Yunus sözü alimden, zinhar olma zalimden

Yunus sözü alimden, zinhar olma zalimden,
Korkadurun ölümden, cümle doğan ölmüşdür.


Neylersin Ey Gafil Dünya Malını

Bin yıl ömür sürsen bir gün ölürsün,
Öleceğin hiç fikrine düşmez mi?


resimli yunus emre sözleri

Âşık öldü diye sela verirler
Ölen hayvan imiş aşıklar ölmez.


yunus emre sözleri

Karlı dağlardan mı aştın?
Derin ırmaklar mı geçtin?
Yârinden ayrı mı düştün?
Niçin ağlarsın ey bülbül?


yunus emre sözleri

Yürü fani dünya sana,
Gelen de gülmüş var mıdır?
Benim gibi gözü yaşlı,
Ağlayı kalmış var mıdır?


Aldı benim gonlümü, n’olduğun bilemezem,
Yitirdim ben beni, isteyip bulamazam.


yunus emre sözleri

Ne haldeyim ne bilem,
Tuzaktayım ne gülem.
Bir garibçe bülbülem,
Ötmeye güle geldim.


yunus emre sözleri

O dost açtı gözümü,
Gösterdi kend’özümü.
Gönüldeki râzımı,
Söyledim dile geldim.


yunus emre sözleri

Aşıklar elinde, diken yok gülünde,
Cevher çok gölünde dalanlar bulalar.


yunus emre sözleri

Bu ömrüm yok yere hârcamışım ben, Canımı gör ne ateşe atmışım ben.

yunus emre sözleri

Kimse kimseye etmemiş ola,
Onu ki kendime ben etmişim ben.


Kimseler garip olmasın,
Hasret oduna yanmasın.
Hocam kimseler duymasın,
Şöyle gârip bencileyin.


yunus emre sözleri

Âşık olan miskin olur,
Hak yoluna teslim olur.
Her ne dersen boyun tutar,
Çare yok gönül yıkmaya.


yunus emre sözleri

Kendini bilmeyen kişi hiç erişir mi menzile?
Allah’a eremez kalır, er eteğin tutmayınca.


Yunus sen bu dünyaya niye geldin?
Gece gündüz Hakk’ı zikretsin dilin.


yunus emre sözleri

Ağla gözüm ağla, gülmezem gayrı,
Ben dosta giderim, gelmezem gayrı.


yunus emre sözleri

Kimseler garip olmasın,
Hasret oduna yanmasın.
Hocam kimseler duymasın,
Şöyle gârip bencileyin.


yunus emreden sözler

Beni gören bir pula saymaz idi,
Şimdi gören gösterir parmak ile.


aşık yunus

Yunus eğer âşık isen,
Varlığını değiş yokluğa.
İman kuşağın sıkı kuşan,
De hep eksiklik bendedir.

Yunus Emre (k.s)


Resimli Yunus Emre Sözleri

Yunus Emre Sözleri
Yunus Emre (k.s)

Yorum Yaz