Şiir

Zinhar Gönül Evinde

Zinhar Gönül Evinde

Zinhar Gönül Evinde Şiiri

Zinhar gönül evinde tutma yavuz endişe,
Beriki çün kuyu kazan akıbet kendi düşe.

Kendiye yaramazı, berikiye sanan ol,
Adı Müslüman onun, kendi benzer keşişe.

Komadığın nesneyi suluban götürmegil,
Komadığın götürmek düşüre yatlı işe.

Yarın hak didarını görmeyiser üç kişi,
Bir dekçi, bir kovucu, biri gammazdır beşe,

Yunus’tan bir nasihat, tutan yavuz olmaya,
Bil ki, eyi söz ile her bir iş gelir başa.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

zinhar: sakın ola ki, kesinlikle, hiçbir zaman, asla.
yavuz: güçlü, çetin, keskin, sert.
âkıbet: son, sonuç. eninde sonunda, en sonunda, sonunda.
yatlı: yaramaz, kötü, aşağılık (kişi).
didar: yüz, çehre; mülâkat, görüş, görünme, görüş kuvveti, göz, açık, meydanda, göz, görme, görünme, görüşme, buluşma, yüz. Cenâb-ı Hakk’ın müminlere vâdettiği görünüşü, tecellîsi.
dekçi: kurnaz, hain, dolandırıcı.
kovucu: söz taşıyan, münafık.
gammaz: gizli kalması gereken bir şeyi başkasına duyuran, söz getirip götüren, arabozucu (kimse).


Ayrıca bakınızYunus Emre Sözleri” ve “Resimli Yunus Emre Sözleri” başlıklı sayfalarımıza.


Zinhâr Gönül Evinde Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz