Şiir

Uş Gine Geldim Ben Bunda

Uş Gine Geldim Ben Bunda

Uş Gine Geldim Ben Bunda Şiiri

Uş gine geldim ben bunda, sır sözün ayan eyleyem,
Bir söz ile yeri göğü cümlesin beyan eyleyem.

Diler isen ten eyleyem, diler isen can eyleyem,
Gönlümü Tur, canım Musa, taht-ı Süleyman eyleyem.

Dirlik bana karşı gele, ben dirliğin boynun vuram,
Ölür eğer vacib ola, canımı kurban eyleyem.

Azrail ne kişidürür kasdedebile canıma,
Ben onun kasdını gine kendiye zindan eyleyem.

Ya Cebrail kim ola ki, hükmede benim ahıma,
Yüz bin Cebrail gibiyi bir demde perran eyleyem.

Bu bizden önde gelenler, manayı pinhan kılanlar,
Ben anadan doğmuş gibi geldim ki uryan eyleyem.

Yunus senin gönlün evi Hak varlığı dopdoludur,
Uş geldim ki âşıklara varlıktan ihsan eyleyem.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

uş: şimdi, işte, gibi.
ayân: belli, açık, Osmanlılar’da bir kentin ileri gelenleri; meclis üyesi.
beyan: bildirme, söyleme.
dirlik: yaşam, yaşayış, yaşamak için gerekli olan nesne, geçim, sağlık. mutlu yaşama, erinç.
vâcib: sözlük anlamı düşen; meydana geldiği kesinlikle bilinen; sabit, bağlayıcı, gerekli. dini terim olarak; bir fiilin yapılmasının kesin ve bağlayıcı tarzda istendiğini gösteren delil kat‘î ise bunu farz, zannî ise vâciple ifade ederler.
zindan: tutukluların ya da hükümlülerin içine konulduğu kapalı yer. çok karanlık ve sıkıntı verici yer.
ah: ilenme, beddua. sesin tonuna göre pişmanlık, öfke, özlem, beğenme, sevgi vb. duygular anlatan bir söz.
perran: uçan, uçucu.
pinhan: gizli, saklı, gizlenmiş.
mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.
uryan: çıplak.
ihsan: iyi davranma, iyilik etme. bağışta bulunma, bağışlama.
ihsan eylemek: iyilik ve lutufta bulunmak, bir işi en güzel şekilde yapmak, Allah’a ihlâsla kulluk etmek.


Uş Gine Geldim Ben Bunda Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz