Şiir

Çün Günâh Murdarların Murdârıdır

Çün Günâh Murdarların Murdârıdır

Çün Günâh Murdarların Murdârıdır şiiri

Çün günâh murdarların murdârıdır,
Hazretinden yaramazlar kârıdır.

Sen gerçek lûtf ile onu örtesin,
Pes ne hâcet murdar’açıp tartarsın.

Sen temaşâ kılasın ben hoş yanam,
Hâşelillâh senden ey Rabbül-enâm.

Sen basirsin, hod bilirsin hâlimi,
Pes ne hâcet tartarsın a’mâlimi.

Geçmedi mi intikamın öldürüp,
Çürüdüp, gözüme toprak doldurup.

Bir avuç toprağa bunca kıyl ü kâl,
Neye gerek ey Kerim-i Zü’l-celâl.

Değmedi hiç Yunus’tan sâna ziyân,
Sen bilirsin âşikâra vu nihân.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

murdar: kirli, pis; şeriata uygun olarak kesilmemiş olan hayvan.
temaşa: bakmak, seyretmek.
hod: kendi. hod be hod: kendi başına.
Basir (البصير): Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. “görmek, bilmek ve sezmek” anlamındaki basar kökünden türetilmiş bir sıfattır. Kur’ân-ı Kerîm’de elli bir âyette geçmekte olup bunların kırk birinde Allah’ın sıfatlarından biri olarak kullanılmıştır.


Çün Günah Murdarların Murdârıdır Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz