Şiir

Giderim Aklım Başımdan Şaşa Ben

Giderim Aklım Başımdan Şaşa Ben

Giderim Aklım Başımdan Şaşa Ben Şiiri

Giderim aklım başımdan şaşa ben,
Yanarım aşkın oduna düşe ben.

Od bıraktım canıma dün gün yanar,
Yanarım yalap yalap tutuşa ben.

Aşktan ne var eğer sındın ise,
Aşk ile kim sınmadı uğraşa ben.

Âşık olgıl maşukun didarına,
Maşuk olgıl aşk ile sarmaşa ben.

Yunus canın aşka ver şükraneye,
Kimseler bulmaz yarın isteşi ben.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

od: ateş, edebiyatta/tasavvufta aşk ateşi olarak da kullanılır.
maşuk: sevgili. sevilen, aşık olunan.
didar: yüz, çehre; mülâkat, görüş, görünme, görüş kuvveti, göz, açık, meydanda, göz, görme, görünme, görüşme, buluşma, yüz. Cenâb-ı Hakk’ın müminlere vâdettiği görünüşü, tecellîsi.
şükrane: teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti.


Aklım Başımdan Şaşa Ben Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz