Şiir

İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde

İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde

İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde Şiiri

İstediğimi buldum eşkere can içinde,
Taşra isteyen kendi kendisi ten içinde.

Kayımdurur ırılmaz, onsuz kimse dirilmez,
Adım adım yer ölçer, kendi revan içinde.

Bu tılsımı bağlayan, cümle dilde söyleyen,
Yere göğe sığmayan, girmiş bu can içinde.

Uğru olmuş uğrular, yine kendiyi tutar,
Şahne kendisi olmuş, kendi zindan içinde.

Tutun diye çağırır, uğru dahi çığırır,
Bu ne acayip uğru? Bu çağıran içinde.

Siyaset meydanında kalabadan bakan o,
Siyaset kendi olmuş, girmiş meydan içinde.

Tartmış kudret kılıcın, çalmış nefsin boynuna,
Nefsini tepelemiş, elleri kan içinde.

Sayrı olmuş iniler, Kur’an ününü dinler,
Kur’an okuyan kendi, kendi Kur’an içinde.

Türlü türlü imâret, köşk ve saray yapan o,
Kara nikap tutunmuş, girmiş külhan içinde.

Baştan ayağa değin Hak’tır ki seni tutmuş,
Hak’tan ayrı ne vardır? Kalma güman içinde.

Bir isen birliğe gel, ikiyi elden bırak,
Tüm manayı bulasın sıdk u iman içinde.

İşit işit key işit, marifet arif dili,
Marifetin mekali ilm-i Kur’an içinde.

Girdim gönül şehrine, daldım onun kârına,
Aşk ile seyrederken iz buldum can içinde.

O izi ben izledim, sağım solum gizledim,
Çok acayipler gördüm, yoktur cihan içinde.

Yunus senin sözlerin, manadır bilenlere,
Söyleyeler sözünü devr-ü zaman içinde.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

eşkere: açık, belli, meydanda, aşikâr.
ırılmak: ayrılmak.
revan: giden, akan. yolcu, gidici.
tılsım: herkesin bilip çözemediği gizli şey. gizli sır. fevkalâde kuvvet ve te’siri hâiz olan şey. definenin bulunmasına mâni olan mevhum şey. sır, gizli gerçek. gizli sır, şifre.
şahne: inzibat memuru, emniyet memuru.
kalaba: kalabalık.
kudret: güç, erk, erke, iktidar; Yaratan’ın ezeli gücü.
sayrı: esenliği yerinde olmayan, sağlık durumu bozuk olan.
imaret: ümran, bayındırlık, yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuş olan hayır evi.
nikâb: yüz örtüsü, peçe, perde.
külhan: kor hâlinde yanan ateş. hamam ocağı. hamamda su ısıtmak için ateş yakılan yer.
güman: zan. tahmin. sanmak. şüphe.
key: için, tâ ki, hangi, nasıl?
arif: çok anlayışlı ve sezgili (kimse), kavrayışlı, tecrübeli, bilgili, irfan sahibi.
mekâl/makâl: söz, lâkırdı, kavl, söyleyiş.
cihan: dünya. evren.
mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.


İstediğimi Buldum Eşkere Can İçinde Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz