Şiir

Elhamdülillah Şiiri

Elhamdülillah Şiiri
Yunus Emre Divânı

Hak’tan gelen şerbeti,
İçtik elhamdulillah.
Şol kudret denizini,
Geçtik elhamdulillah.

Şol karşıki dağları,
Meşeleri, bağları,
Sağlık safalık ile,
Aştık elhamdulillah

Kuru idik yaş olduk,
Kanatlandık kuş olduk.
Birbirmize eş olduk,
Uçtuk elhamdulillah.

Vardığımız illere,
Şol safa gönüllere.
Halka tapduk manisin,
Saçtık elhamdulillah.

Balım Sultan ilinden,
Şeker damlar dilinden.
Dost bağının yolundan,
Geçtik elhamdülillah.

Beri gel barışalım,
Yad isen bilişelim.
Atımız eğerlendi,
Estik elhamdulillah.

İndik Rum’u kışladık,
Çok hayır, şer işledik.
Uş bahar geldi geri,
Göçtük elhamdulillah.

Dirildik pınar olduk,
İrkildik ırmak olduk.
Artık denize dolduk,
Taştık elhamdulillah.

Taptuk’un tapusunda,
Kul olduk kapısında.
Yunus miskin çiğ idik,
Piştik elhamdülillah.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

şol: şu, o.
safa: saflık, berraklık, gönül şenliği, kedersizlik, eğlence. Türk müziğinin en az iki asırlık bir mürekkep makamı olup zamanımıza kalmış numunesi yoktur.
ma’nî: mana.
mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.
yad: anma, hatıra, hatırda tutma, zikretme.
şer: kötü eylem, kötülük. dince kötü sayılan, yapılmaması gereken iş, hayır olmayan iş.
uş: şimdi, işte, gibi.
pınar: yerden kaynayarak çıkan su, kaynak. bu suyun çıktığı yer, kaynak.
miskin: çok uyuşuk olan; hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse, zelil, zayıf. Tasavvuf. Kulun, gerçek zenginin Cenâb-ı Hak olduğunu ve kendisinin O’na karşı mutlak bir ihtiyaç içinde bulunduğunu bilmesi durumu.


Elhamdülillah Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı
https://www.youtube.com/watch?v=-9E78axKd04

Yorum Yaz