Şiir

Murâdıma Maksûduma Ermezsem

Murâdıma Maksûduma Ermezsem

Murâdıma Maksûduma Ermezsem Şiiri

Murâdıma maksûduma ermezsem
Hayıf bana yazık bana vah bana
Kâdir Mevlâm cemâlini görmezsem
Hayıf bana yazık bana vah bana

Dâima isyandır hep benim işim
Nic’olur kabirde ol garip başım
Dûadan unutman eşim kardaşım
Hayıf bana yazık bana vah bana

Âsi kulum defterine bak derse
Yüzün karaları gör ne çok derse
Yerin göğün arasından çık derse
Hayıf bana yazık bana vah bana

Okumayıp defterimi şaşırsam
Mahşer yerlerinde derde düşersem
Mü’min kullarından ayrı düşersem
Hayıf bana yazık bana vah bana

Derviş Yunus Arasat’a varırsam
Yüzüm karaları anda görürsem
Defterimi sol elime alırsam
Hayıf bana yazık bana vah bana

Yunus Emre (k.s)


Lügat:maksud: istenen, niyet edilen, güdülen, amaçlanan, kasdedilen; varılmak istenen yer. kasdedilmiş. istenilen şey. istek. arzu. gâye.
murad: istenerek, ümid ederek beklenen. arzu edilen şey. gâye. maksad. emel. irade edilen, istenen.
hayf: yazık, eyvah, heyhat; haksızlık, zulüm.
cemâl: yüz güzelliği. güzellik. Cenâb-ı Hakk’ın lütuf ve ihsânı ile tecellisi. hak ile söylenen doğru söz.
mâhşer: kıyamet günü dirilecek olanların toplanacakları yer. mecazi: büyük ve gürültülü kalabalık.
Arasat: İslam inanışına göre bütün ölülerin, kıyamet günü Allah Teâlâ tarafından diriltilip bir araya toplanacakları yer.
anda: onda.


Murâdıma Maksûduma Ermezsem Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz