Şiir

Canlar Canını Buldum

Canlar Canını Buldum

Canlar Canını Buldum Şiiri

Canlar canını buldum,
Bu canım yağma olsun.
Assı ziyandan geçtim,
Dükkânım yağma olsun.

Ben benliğimden geçtim,
Gözüm hicabın açtım,
Dost vaslına eriştim,
Gumanım yağma olsun.

Benden benliğim gitti,
Hep mülkümü dost yuttu.
La-mekâna kavm oldum,
Mekânım yağma olsun.

Taalluktan üzüştüm,
O dosttan yana uçtum.
Aşk divanına düştüm,
Divanım yağma olsun.

İkilikten usandım,
Birlik hanına kandım.
Derd-i şarabın içtim,
Dermanım yağma olsun.

Varlık cun sefer kıldı,
Dost andan bize geldi,
Viran gönül nur doldu,
Cihanım yağma olsun.

Geçtim bitmez sağınçtan,
Usandım yazdan, kıştan.
Bostanlar başın buldum,
Bostanım yağma olsun.

Yunus ne hoş demişsin,
Balla, şeker yemişsin.
Ballar balını buldum,
Kovanım yağma olsun.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

assı: fayda, kâr, kazanç, menfaat. erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
hicab/hicap: utanma, perde. iki nesne arasına konan engel, örtü. bir kişi ile bir nesne arasında yer alan ve arkasında bulunanların görülmesine engel olan şey.
vasl: aşığın sevdiğine kavuşması, kavuşmak.
guman: umut.
lamekan: belli bir yeri olmayan, mekânsız.
kavm: bir peygambere tâbi ve bağlı insan topluluğu. Aralarında dil, âdet, örf, kültür birliği olan cemâat, topluluk. millet. bir işe başlamak. pazar kurmak. müşteri ile anlaşmak. kavim, millet, halk. insan topluluğu.
taalluk: bağlı olma, bağlılık, ilgisi bulunma, ilgisi olma, bağıntı, ilinti, ilgi.
üzüşmek: bir şeyi kendi aralarında bozmak.
viran: (yapı, yer için) yıkılıp dökülmüş, bakımsız kalmış, yıkılmış, yıkık.
sağınç: arzu, istek, emel, amaç, düşünce.
bostan: sebze bahçesi, kavun karpuz tarlası.
bostanbaşı: kavun karpuz sorumlusu.


Canlar Canın Buldum Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz