Şiir

Şol Cennetin Irmakları

Şol Cennetin Irmakları ilahisi/şiiri sözleri

Şol cennetin ırmakları,
Akar Allah deyü deyü.
Çıkmış İslam bülbülleri,
Öter Allah deyü deyü.

Salınır tuba dalları,
Kur’an okur hem dilleri.
Cennet bağının gülleri,
Kokar Allah deyü deyü.

Kimi yiyip, kimi içer,
Hep melekler rahmet saçar.
İdris nebi hülle biçer,
Diker Allah deyü deyü.

Hep nurdandır direkleri,
Gümüştendir yaprakları.
Uzadıkça budakları,
Biter Allah deyü deyü.

Aydan aydındır yüzleri,
Şekerden tatlı sözleri,
Cennette huri kızları,
Gezer Allah deyü deyü.

Hakk’a âşık olan kişi,
Akar gözlerinin yaşı,
Pürnur olur içi dışı,
Söyler Allah deyü deyü.

Ne dilersen Hak’tan dile,
Kılavuzla gir bu yola.
Bülbül âşık olmuş güle,
Öter Allah deyü deyü.

Açıldı gökler kapısı,
Rahmetle doldu hepisi.
Sekiz cennetin kapısı,
Açar Allah deyü deyü.

Rıdvan dürür kapı açan,
İdris dürür hülle biçen.
Kevser şarabını içen,
Kanar Allah deyü deyü.

Miskin Yunus var dostuna,
Koma bugünü yarına.
Yarın Hakk’ın divanına,
Varam Allah deyü deyü.

Yunus Emre (k.s)

Şol Cennetin Irmakları ilahisi – Fatih Koca


Lügat:

şol: şu, o.
deyü: diye.
tuba: cennetteki bir ağaç. güzellik, hoşluk, iyilik, göz aydınlığı.
nebî: Allah’tan vahiy yoluyla aldığı bilgileri ve emirleri tebliğ etmek, muhataplarını hak dine çağırmakla görevlendirilen yüksek vasıflı kimse.
hülle: üç talâkla boşanmış bir kadının ayrıldığı kocasına tekrar dönebilmesi amacıyla bir başka erkekle evlenmesi. helal kılma.
huri: cennet kadınlarını ve bu kadınların güzelliğini ifade eden bir tabir.
pür-nur: çok nurlu, çok aydınlık.
rıdvan: Kur’ân-ı Kerîm’de “rızâ” anlamında yer alan bir terim; cennetin muhafızı kabul edilen melek.
kevser: alabildiğine çok. cennette bir ırmak adı.
miskin: çok uyuşuk olan; hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse, zelil, zayıf. Tasavvuf. Kulun, gerçek zenginin Cenâb-ı Hak olduğunu ve kendisinin O’na karşı mutlak bir ihtiyaç içinde bulunduğunu bilmesi durumu.
divan: meclis, divan edebiyatı şairlerinin şiirlerini topladıkları eser.


Şol Cennetin Irmakları Şiiri / İlahisi
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz