Şiir

İşbu Vücudum Şehrine

İşbu Vücudum Şehrine

İşbu Vücudum Şehrine Şiiri

İşbu vücudum şehrine, bir dem giresim gelir,
İçindeki Sultanın yüzün göresim gelir.

İşidirim sözünü, görümezem yüzünü,
Yüzünü görmekliğe canım veresim gelir.

O Sultanın halvetinin, yedi hücresi vardır,
Yedisinden içeri varıp giresin gelir.

Her kapıda bir kişi, yüz bin çerisi vardır,
Aşk kılıcın kuşanıp, cümle kırasım gelir.

Erenlerin sohbeti arttırır marifeti,
Bi dertleri sohbetten, her dem süresim gelir.

Leyla ve Mecnun benim, Şeyda-yi Rahman benim,
Dost oldu bize mihman, bunca yıl bunca zaman.
Gerçek İsmail’leyin, kurban olasım gelir,

Erenlerin nazarı toprağı gevher eyler.
Erenler kademinde, toprak olasım gelir.

Miskin Yunus’un nefsi, dört tabiat içinde
Aşkla can sırrına, pinhan varasım gelir.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

halvet: tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet tenhâda kalma hali yalnız kalmak. yalnız kalma, tenhaya çekilme. tenha yer, ibadet için tenha hücre. yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. gizlilik. tenha yerde yalnız kalmak.
çeri: asker.
mihman: konuk, misafir.
nazar: bakmak. mürşidin müridine bakması yoluyla ilahî feyzin müridin kalbine akması.
gevher: cevher, inci, elmas, değerli taş.
kadem: ayak. adım. metrenin üçte biri kadar olan uzunluk. Oniki parmak uzunluğu, yarım arşın.
pinhan: gizli, saklı, gizlenmiş.


İşbu Vücudum Şehrine Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz