Şiir

İsteyelim İş Issını

İsteyelim İş Issını

İsteyelim İş Issını Şiiri

İsteyelim iş ıssını,
Bulup görelim kandadır.
Can kulağı açık ise,
İşbu sözüm turvendedir.

Alıgörün turvendeden,
Aşk eridir onu tadan.
Bunda boyununu buran,
Hak katında dermandadır.

Kişi gerek bile onu,
Hem uyanık ola canı.
Bilirsin dünya seveni,
Baykuş gibi yabandadır.

Baykuş çağırır vîrandan,
Kimse murad almaz ondan.
İyi amel iltegörün,
Ol hak terâzi andadır.

Varıcağız terâziye,
Hak kendi bakar yazıya.
Görücek dağlar eriye,
Ol zebânîler andadır.

Bitti sunula eline,
Ettiğin gele yoluna
Tanıklar bile buluna,
Dostun düşmanın andadır.

Terkedesin taht u tacı,
Bulasın ettiğin gücü.
Muhammed hak yalvarıcı,
Şefâatımız andadır.

Yunus eğer âşık isen,
Varlığın değşir yokluğa.
Îman kuşağın berk kuşan,
De hep eksiklik bendedir.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

ıssı: sahip, iye. sıcak. sıcaklık.
kanda: nerede, nereye. kanda (kan): (Osmanlıca) bir şeyin menbaı, özde.
derman: bir şeyi yapabilme gücü. bir hastalığı iyileştiren şey.
yaban: yerleşim bölgeleri dışı, insan bulunmayan ıssız yer. böyle yerlerde yaşayan ya da yetişen canlıları belirtmek için ad tamlamalarında tamlayan olarak kullanılır ya da bileşik ad kurar.
zebani: cehennemde görevli olan melekler.
berk: sert, katı, sağlam.


İsteyelim İş Issını

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz