Şiir

Ger Uluya Vardın ise

Ger Uluya Vardın ise

Ger Uluya Vardın ise Şiiri

Ger uluya vardın ise, sûret nakşı nendir senin?
Manaya yol buldun ise, işbu dünyâ nendir senin?

Sen dünyânın terkin urgıl, gelip aşk oduna girgil,
İlerki menzile ergil, geri kalmak nendir senin?

Bu vücûdun sermâyesi od u su vu toprak değil,
Her biri aslına gider gâfil olmak nendir senin?

Büt-hâne vü şarap-hâne mescid oldu gerçek cana,
Bir pulun varmaz ziyana, yalancılık nendir senin?

Çünkü ahrete kavisin, ko bu yalancı davîsin,
Mal ü hazîne sevisin, âşık isen nendir senin?

Benimdir diye derersin, Hak’tan davî mi edersin?
Padişah suçuna bakmaz, gümrâh olmak nendir senin?

Dün ü gün kaygılar yersin, nidelim yoksulum dersin,
Ol cömerttir rızkın verir, kaygı yemek nendir senin?

Yegil yedirgil bîçâre, eksilirse Mevlâ vere,
Bir gün tenin yere gire, geri kalan nendir senin?

Yunus o aşk badyasından, sen igen esrik olmuşsun,
Bî hod iken erdin Hakk’a, ayık olman nendir senin?

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

suret: biçim, görünüş. yazı ya da resim kopyası.
mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.
terkin vurmak: vazgeçmek, bırakmak.
urgıl: vur.
gafil: gaflette olan. Allah Teâlâyı, emir ve yasaklarını unutan kimse.
kavi: kuvvetli, dayanıklı, güçlü, sağlam, zorlu. güvenilir, sağlam.
davî: dava sahibi.
gümrah: aşırı derecede büyümüş olan (bitki). deli dolu akan (su). gür, yüksek, kuvvetli (ses). uzun, sık ve dalgalı (saç). yolunu şaşırmış. doğru yoldan sapmış.
igen: gayet, pek, ziyade, daha ziyade.
esrik: sarhoşluk.
badya: ağzı geniş, yayvan, büyükçe su kabı.
hod: kendi. hod be hod: kendi başına.
dün ü gün: gece gündüz.


Ger Uluya Vardın ise Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz