Şiir

Mânâ Evine Daldık

Mânâ Evine Daldık

Mânâ Evine Daldık Şiiri

Manâ evine daldık,
Vücut seyrini kıldık.
İki cihan seyrini,
Cümle vücutta bulduk.

Bu çizginen gökleri,
Tahtes-serâ yerleri,
Yetmiş bin hicapları,
Cümle vücutta bulduk.

Yedi yer, yedi göğü,
Dağları, denizleri,
Uçmağ ile tamuyu,
Cümle vücutta bulduk.

Gece ile gündüzü,
Gökte yedi yıldızı,
Levhte yazılı sözü,
Cümle vücutta bulduk.

Musa ağdığı Tûr’u,
Yoksa Beytül Ma’mur’u,
İsrafil çalan sûru,
Cümle vücutta bulduk.

Tevrat ile İncil’i,
Furkan ile Zebur’u,
Bunlardaki beyanı,
Cümle vücutta bulduk.

Yunus’un sözleri hak,
Cümlemiz dedik saddak,
Nerd’istersen orda Hak,
Cümle vücutta bulduk.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.
cihan: dünya. evren.
tahtes-serâ: toprak altı.
hicab/hicap: utanma, perde. iki nesne arasına konan engel, örtü. bir kişi ile bir nesne arasında yer alan ve arkasında bulunanların görülmesine engel olan şey.
uçmak: cennet. Allah’ın uçmağı: Allah’ın cenneti.
tamu: cehennem.
levh: tahta, düz ve üzerine yazı, resim vesaire yazılabilir levha. levh-i hatır: hafıza.
ağmak: yukarı kalkmak, yükselmek, yukarıya meyletmek. buhar olup yukarı kalkmak, buharlaşmak.
beyan: bildirme, söyleme.
saddak: doğrulama sözü, doğrudur demek.


Mânâ Evine Daldık Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz