Şiir

Acep Değil Senin İçin

Acep Değil Senin İçin

Acep Değil Senin İçin şiiri, Yunus Emre Divânı

Aceb değil senin için, bir can feda kılar isem,
Senin varlığın can yeter, hoştur cansız kalır isem.

Senin ki derdin olmaya, sözüm acep kelecidir,
Ne canım var, ne eydürem, bir dem sensiz olur isem.

Nice ki ben seni sevem, ecel eri ermeyiser,
Kaçan sunar Azrail el, ben seni canlanır isem.

Ger suretim düşer ise, nice zeval ere bana,
O kadimi kim sevenin, nice düşüp durur isem.

Dahi elest belirmeden ben aşık idim o maşuk,
Gözümü yüzüne tutam, yüz bin kaba girer isem.

Dahi cihana gelmeden, canım onu sever idi,
Minnet değil Yunus, sana nice tapı kılar isem.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

keleci: öz veya kusursuz, düzgün söz. sözleşme, anlaşma. söz, lakırdı.
zeval: yok edilme, yok olma, ortadan kalkma, sona erme. bozulma.
kadim: başlangıcı geçmişin derinliklerinde bulunan, pek çok eskiye uzanan, öncesiz.
elest: Kur’ân-ı Kerim’de bildirildiği üzere Allah’ın ruhları yarattıktan sonra sorduğu, “Elestü bi-rabbiküm” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) sorusunun kısaltılmış şekli.
maşuk: sevgili.


Acep Değil Senin İçin Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz