Şiir

Ey Dünü Gün Hak İsteyen

Ey Dünü Gün Hak İsteyen

Ey Dünü Gün Hak İsteyen Şiiri

Ey dünü gün Hak isteyen, bilmez misin Hak kandadır?
Her kandasam anda hazır, kanda bakarsam andadır.

İstemegil Hakk’kı ırak, gönüldedir Hakk’a durak,
Sen senliğin elden bırak, tenden içeri candadır.

Gir gönüle bul ordadır, benlik defterin dürdedir,
O has gevher bil ordadır, sanma ki o ummandadır.

O ummanda yüzbin gevher, bir zerreden oldu kemter,
O cana zevâl mi erer, zevâl canı hayvandadır.

Eylegil sûretin vîran, can sırrıdır ona eren,
Bâtın gözüdür dost gören, zâhir gözü yabandadır.

Kim ki gaflet içre geçer, canı zevâl suyun içer,
Derviş sırrı arştan uçar, çünkü mekânı ordadır.

Yunus Emre gözün aç bak, iki cihan doludur Hak,
Gümânı sıdkı oda yak, söyl’eşkere nihandadır.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

kanda: nerede, nereye. kanda (kan): (Osmanlıca) bir şeyin menbaı, özde.
ırak: uzak.
gevher: cevher, inci, elmas, değerli taş.
dürmek: bir şeyi, silindir biçimini alacak biçimde kendi üzerine sarmak. yufka, kâğıt, bohça, mendil gibi şeyleri, uçlarını üst üste getirip katlamak.
kemter: değersiz, itibarsız, daha aşağı.
umman: engin deniz, okyanus.
zeval: yok edilme, yok olma, ortadan kalkma, sona erme. bozulma; suç, kabahat, mesuliyet.
zerre: çok ufacık parçacık.
viran: (yapı, yer için) yıkılıp dökülmüş, bakımsız kalmış, yıkılmış, yıkık.
suret: biçim, görünüş. yazı ya da resim kopyası.
zahir: açık, berrak, âşikâr olmuş. görünen, meydanda olan, görünürdeki. içten olmayan, yapmacık.
bâtın: iç yüz, dâhil, derûn, zamir. sır. “görünmeyen, gizli olan” anlamında Esmâ-ul Hüsnâ’dandır (Allah’ın en güzel isimlerindir).
yaban: yerleşim bölgeleri dışı, insan bulunmayan ıssız yer. böyle yerlerde yaşayan ya da yetişen canlıları belirtmek için ad tamlamalarında tamlayan olarak kullanılır ya da bileşik ad kurar.
gaflet: gafillik, boş bulunma, dalgınlık, dikkatsizlik, ihtiyatsızlık. ihmal, endîşesizlik.
arş: yükseklik, yüksek yer ve yüksek şey. tavan, ev, çadır; ayağın parmaklara doğru uzanan tümsek kısmı. hükümranlık, şan, şeref ve taht. kralın tahtı, hükümranlık, Allah’ın tahtı.
güman: umut.
nihan: gizli, saklı. bulunmayan. mevcut olmayan. sır.
od: ateş, edebiyatta/tasavvufta aşk ateşi olarak da kullanılır.
sıdk: içten bağlılık, sadakat.


Ey Dünü Gün Hâk isteyen Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divanı

Yorum Yaz