Şiir

Ne Der isem Sözüm Yürür

Ne Der isem Sözüm Yürür

Ne Der isem Sözüm Yürür Şiiri
Yunus Emre Divânı

Ne der isem sözüm yürür, elimde ferman tutarım,
Ne edersem hükmüm revan, çün hükm-i sultan tutarım.

İns ile bu cinn ü peri, devler benim hükmümdedir,
Tahtım benim yel götürür, mühr-i Süleyman tutarım.

İblis-ü Âdem kim olur, ya aza ya da azdıra,
Cümle benim eyi yavuz, kamusun benden tutarım.

Dünya benim rızkım durur, kavmi benim kavmim durur,
Her dem benim yargım yürür, yargımı handa tutarım.

Senin gibi can var iken âb-ı hayat isteyeni,
Karanuluğa gireni ben anı hayvan tutarım.

Onsuz olursam ölürem, onunla diri oluram,
Siz sanmanız ki dirliği hemişe candan tutarım.

Dinim imanım oldurur, onsuz olursam dünyada,
Ne puta, haça taparım, ne din ne iman tutarım.

Yunus aydır: Hiç şek değil, ben oyumdur, o benimdir,
Ben ne desem o dost tutar, dost dediğin ben tutarım.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

ferman: buyruk, emir.
hüküm: bir şeyin iyi ya da doğru olduğuna karar vermek. emir. yargı, karar.
revan: giden, akan. yolcu, gidici.
ins: insan.
yel: havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti. rüzgar. romatizma ağrısı.
yavuz: güçlü, çetin, keskin, sert.
kamu: hep, bütün, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
kavm: bir peygambere tâbi ve bağlı insan topluluğu. Aralarında dil, âdet, örf, kültür birliği olan cemâat, topluluk. millet. bir işe başlamak. pazar kurmak. müşteri ile anlaşmak. kavim, millet, halk. insan topluluğu.
abıhayat: bengi su, abıhayat, hayat suyu ya da dirilik suyu, birçok söylencede adı geçen, içen kişiye ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsanevî su.
hemîşe: dâima, her vakit, her zaman.
şek: şüphe, kuşku. Şüphe ile birlikte kullanılıp anlamı pekiştirir.


Ne Der isem Sözüm Yürür Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz