Şiir

Pâdişahlar Pâdişâhı Ol Ganî

Pâdişahlar Pâdişâhı Ol Ganî

Pâdişahlar Pâdişâhı Ol Ganî Şiiri

Pâdişahlar pâdişâhı ol ganî,
Emr’ile veribidi bize cânı.

Od u su vû toprağı yeli bile,
Ânın ile bünyâd eyledi teni.

Yarattı yetmiş iki türlü dili,
Arada üstün kodu Müslümanı.

Biz Müslüman Muhammed ümmetine,
Hîl’at verdin bize dîn ü îmanı.

Can nûrdandır nûra karışır,
Ayb eyleme sûret olursa fâni.

Zekeriyyâ ağaca sığınmağın,
Bıçkı ile iki bildirdin ânı.

Eyyub’un kurda yedirdin tenini,
Sabr ile buldu o dahî dermânı.

Ya’kub’u ağladıp aldın gözlerin,
Yûsuf’u Mısr’ın sen ettin sultanı.

Kamuya söz söylenir ibret için,
Yunus’u da söyletir ol Sübhan’ı.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

od: ateş, edebiyatta/tasavvufta aşk ateşi olarak da kullanılır.
yel: havanın yer değiştirmesinden oluşan esinti. rüzgar. romatizma ağrısı.
bünyad: temel, esas, yapı, bina.
hilât: osmanlı döneminde, padişahların, gönül almak ya da ödüllendirmek için bir kimseye giydirdikleri, çok değerli bir kumaştan ya da kürkten yapılmış kaftan.
suret: biçim, görünüş. yazı ya da resim kopyası.
fâni: bir gün ölecek olan, gelip geçici, bir gün sona erecek olan, kalıcı olmayan, kalımsız, ölümlü.
derman: bir şeyi yapabilme gücü. bir hastalığı iyileştiren şey.
kamu: hep, bütün, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
Sübhân: eksikliklerden uzak ve mükemmel sıfatlar sahibi olan Allah.


Ol Ganî Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz