Şiir

Tehi Görme Kimseyi

Tehi Görme Kimseyi

Tehi Görme Kimseyi Şiiri

Tehi görme kimseyi,
Hiç kimsene boş değil.
Eksiklik ile nazar,
Erenlere hoş değil.

Gönlünü derviş eyle,
Dost ile biliş eyle.
Aşk eri şu mânâda,
Derviş içi boş değil.

Derviş bilir dervişi,
Hak yoluna durmuşu.
Dervişler hüma kuşu,
Çaylak ve baykuş değil.

Dervişlik aslı candan,
Geçti iki cihandan.
Haber verir sultandan,
Bellidir yad kuş değil

Ey Yunus, Hakk’ı bilen,
Söylemez hergiz yalan
İkilik ile gelen,
Doğru yol bulmuş değil.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

tehî: boş, avare kalmak, hâlî. eli boş.
nazar: bakmak. mürşidin müridine bakması yoluyla ilahî feyzin müridin kalbine akması.
eren: kendini Allah’a adamış olduğu için benliğinden, öz varlığından sıyrılmış, Allah’a ermiş kimse.
mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.
cihan: dünya. evren.
yad: anma, hatıra, hatırda tutma, zikretme.
hergiz: asla, katiyyen; hiçbir suretle.
derviş: bir tarikata, bir şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi.
hüma kuşu: doğu mitolojilerinde ve divan şiirinde üstün özellikleriyle yer alan efsanevî kuş.


Ayrıca bakınızYunus Emre Sözleri” ve “Resimli Yunus Emre Sözleri” başlıklı sayfalarımıza…


Tehi Görme Kimseyi Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emr Divânı

Yorum Yaz