Şiir

İlâhi Bir Aşk Ver Bana

İlâhi Bir Aşk Ver Bana

İlâhi Bir Aşk Ver Bana Şiiri

İlâhi, bir aşk ver bana,
Neredeyim bilmeyeyim
Kaybettim ben beni
İsteyip de bulmayayım.
(Yavı kılayım ben beni,
İsteyiben bulmayayım.)

Şöyle hayran eyle beni,
Bilmeyeyin dünden günü.
İsteyeyin daim seni,
Ayrık nakşa kalmayayım.

Al gider benden benliği,
Doldur içime senliği.
Dirliğinde öldür beni,
Varıp orda ölmeyeyim.

Gelirse gümânım dile,
Kim söve bana kim güle?
Bârî yanayım dert ile,
Hâlim dile gelmeyeyim.

Uş yürürüm yana yana,
Ciğerim gark oldu kana.
Hep aşk eser etti cana,
Nice zârı kılmayayım.

Senin kokun duydu canım,
Terkini vurdu cihanın.
Hergiz belirmez makamın,
Seni nerde isteyeyim?

Bülbül olayın öteyim,
Dost bahçesinde yatayım.
Gül olup da açılayım,
Senden ayrı solmayayım.

Mansur’layın dara beni,
Ayan göster orda seni.
Kurban kılayın bu canı,
Aşka münkir olmayayım.

Aşkdurur derdin dermanı,
Aşk yoluna kodum canı.
Yunus Emre söyler bunu,
Bir dem aşksız olmayayım.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

yavı: yitik, akılsız, sersem.
ayrık: birbirinden ayrı, aralıklı, mesâfeli, ayrılmış, ikiye bölünmüş, başka, diğer, ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen, ayrıcalı, müstesna, düzgün ve uygun olmayan, çarpık.
güman: zan. tahmin. sanmak. şüphe.
uş: şimdi, işte, gibi.
gark olmak: gömülmek, batmak, boğulmak. bir şeyden bol miktarda olmak.
zâr: inleyen, sesle ağlayan. zayıf, dermansız. kelimenin sonuna gelerek birleşik kelimeler olur. ağlama, inleme. perişan, ağlayan, inleyen. inilti.
hergiz: asla, katiyyen; hiçbir suretle.
münkir: inkar eden, gerçeği yalanlayan. reddeden, kabul ve îtiraf etmeyen kimse. islâm dînindeki îman esaslarını inkâr eden, inanmayan (kimse), îmansız, inkârcı.
derman: bir şeyi yapabilme gücü. bir hastalığı iyileştiren şey.


İlâhi Bir Aşk Ver Bana Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz