Şiir

Çalab Veribize Sana

Çalab Veribize Sana

Çalab Veribize Sana Şiiri

Çalab veribize sana,
Bir gün ecel serhengini.
Gele görüne gözüne,
Azdıra benzin rengini.

Ayda sana emâneti,
Issı diler tapşırayım.
Ala senden emâneti,
Ede seninle cengini.

Emâneti senden ala,
Gövdeni kuru boş sala.
Vebâller boynunda kala,
Nefsin ura külüngünü.

Malın ve varın ey paşa,
Hısımın kavmin üleşe.
İledeler seni haşa,
Göresin sinin tengini.

Seni sininde koyalar,
Menzil mübârek diyeler.
Üstüne tez tez yumalar,
Dünyânın hâk-ü sengini.

Karanı yerde olasın,
Amelin ile kalasın.
Çok âh edip söylesin,
Peşîmanlığın nengini.

Yunus şimdi tövbeye gel,
Can sendeyken eyle amel.
Aşk ile gel kuşanagör,
Bu dervişlik palhengini.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

serheng: çavuş.
tapşırmak: korumak için alınan bir şeyi geri vermek. sunmak. bağışta bulunmak. ulaştırmak, yetiştirmek.
külüng: taşçı kazması.
üleşmek: bölüşmek, paylaşmak.
tengi: darlık. züğürtlük.
sengin: taştan yapılmış, taştan. taş gibi katı, sert.
neng: ayıp, utanma, hayâ etme. ün, şöhret, nam. ar, utanma.
palheng: gizgin, yular, kement, boyna takılan halka. Bazı tarikat dervişlerinin boyunlarına taktıkları, genellikle ucuna teslim taşı asılan zincir veya ip.


Çalap Veribize Sana Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz