Şiir

Ey Benim ile Yâr Olan

Ey Benim ile Yâr Olan

Ey Benim ile Yâr Olan Şiiri

Ey benim ile yar olan,
Dosta giden gelsin beri.
Varlıkların elden koyup,
Talan eden gelsin beri.

Terk edelim kıyl-ü kali,
İsteyelim doğru yolu.
Hem bulalım gevher kânı,
Gevher alan gelsin beri.

Gevher canın maksududur,
Can maksudun Mansur’dur.
Maksud için Mansur’layın,
Berdâr olan gelsin beri.

Emek dilersen maksuda,
Çok hizmet eyle mürşide.
Sen senliğinden ayrıl da,
Didar yakın, gelsin beri.

Pinhan edenler kend’özün,
Onlar görürler Hak yüzün.
Görmek dilersen bil sözün,
İkrar eden gelsin beri.

Yunus gel anlat halini,
Bildir nedir ahvalini.
Derde bırak gel kendini,
Derman eden beri gelsin.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

kıyl-ü kal: arapça malayani, gıybet. Kitaplarda kîl-ü-kâl, kâl ü kîyl şeklinde de geçer.
gevher: cevher, inci, elmas, değerli taş.
maksud: istenen, niyet edilen, güdülen, amaçlanan, kasdedilen; varılmak istenen yer. kasdedilmiş. istenilen şey. istek. arzu. gâye.
berdar: darağacına çekilmiş, asılmış.
mürşid: irşad eden, müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi. Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını dinin esasları, dini hayat, tevhid, marifetullah konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allahta Fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden rehber.
didar: yüz, çehre; mülâkat, görüş, görünme, görüş kuvveti, göz, açık, meydanda, göz, görme, görünme, görüşme, buluşma, yüz. Cenâb-ı Hakk’ın müminlere vâdettiği görünüşü, tecellîsi.
pinhan: gizli, saklı, gizlenmiş.
ikrar: saklamayıp doğruca söyleme, açıkça söyleme, bildirme; benimseme, onama, kabul, tasdik.
ahval: durumlar, hâller, vaziyetler.
derman: bir şeyi yapabilme gücü. bir hastalığı iyileştiren şey.


Ey Benim ile Yâr Olan Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz