Şiir

Senin Ben Demekliğin

Senin Ben Demekliğin

Senin Ben Demekliğin Şiiri

Senin ben demekliğin mânâda usûl değil,
Bir kapı kullarına şaşı bakmak yol değil.

Sen sana yarar isen, bu sözden duyar isen,
Nereye bakar isen, demegil sen ol değil.

Yetmiş iki milletin hem maşuku oldurur,
Aşkı maşukundan ayırmaklık fal değil.

Küfrünü atar iken imanın vurma sakın,
Hırs bizimle düşmandır, bilişlidir, el değil.

İşbu sözden bir haber muhtasardır muhtasar,
Et bir eri ihtiyar kahıtlıktan bol değil.

Beşe bu kuş dilidir, bunu Süleyman bilir,
Sana derim ey hoca, bu dil tehî dil değil.

Sağa sola bakmadan hoş söyler Tapduk Yunus,
O gerçeğe âşıklar küllî sağdır sol değil.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

mana: içyüz. akla yakın sebep. rüya, düş.
usûl: delil, kaide. asıllar, kökler, temeller. bir ilmin asıl mevzuundan önce öğrenilmesi lâzım gelen esaslar. bir hedefe ulaşmak için tutulan düzenli yol.
maşuk: sevgili. sevilen, aşık olunan.
muhtasar: ayrıntılı olmayan, derli toplu, kısa, öz, mücmel. gösteriş ve tantanadan uzak, gösterişsiz. büyük kitapların ayrıntı ve tekrarları çıkarılarak meydana getirilen kısaltılmış şekli.
kahıtlık: kıtlık.
tehî: boş, avare kalmak, hâlî. eli boş.
külli: bütüne, genele, tüm, tüme değgin, tümle ilgili.


Senin Ben Demekliğin Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz