Şiir

Yandı Yüreğim Tutuştu

Yandı Yüreğim Tutuştu

Yandı Yüreğim Tutuştu Şiiri

Yandı yüreğim tutuştu,
Bağrım ciğer kebapdurur
Âşıkların şerbetleri,
Bu derdime sebepdurur.

Bir niceleri aşk düzer,
Bir niceleri aşk bozar.
Bir niceler esrik gezer,
Öyle kim var harapdurur.

Aşk ile çalındı kalem,
Aşka esirdürür âlem.
Âşıklar arasında dem,
Cebrail de hicapdurur.

Medreseler müderrisi,
Okumadılar bu dersi.
Şöyle kaldılar âciz ki,
Bilmediler ne bapdurur.

Azâzil davasın kıldı,
Davası hem yalan oldu.
Yalan dava kılanların,
Pes cezası azapdurur.

Ölmez o aşk bilişleri,
Esrik meclisin hoşları.
Daim bunların işleri,
Çeng ü şeştâ rebapdurur.

Yunus, sen şimdi miskin ol,
Hem o miskinlere kul ol.
Zira miskin olanları,
Arzulayan Çalap’durur.

Yunus Emre (k.s)

Lügat:

esrik: sarhoşluk.
âlem: yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümü.acun, dünya, esk. cihan.
hicab/hicap: utanma, perde. iki nesne arasına konan engel, örtü. bir kişi ile bir nesne arasında yer alan ve arkasında bulunanların görülmesine engel olan şey.
müderris: medrese ve büyük câmilerde yüksek seviyede ders okutan icâzetli âlim, medrese hocası.
pes: arka, art, geri. öyle ise, imdi.
rebâb: bir çeşit kemançe.
çeng: Türk mûsikisinde müzik aletlerinin tamamını ifade eden bir terim, daha çok halk müziğinde kullanılan telli bir çalgının adı.
miskin: çok uyuşuk olan; hiç veya yeteri kadar malı olmayan kimse, zelil, zayıf. Tasavvuf. Kulun, gerçek zenginin Cenâb-ı Hak olduğunu ve kendisinin O’na karşı mutlak bir ihtiyaç içinde bulunduğunu bilmesi durumu.


Yandı Yüreğim Tutuştu Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz