Şiir

Hoştur Eğer Yürür isem

Hoştur Eğer Yürür isem

Hoştur Eğer Yürür isem Şiiri

Hoştur eğer yürür isem aşk oduna yana yana,
Pes yanmadan nice olam, çün aşk odu düştü cana.

Bu işler tamam olacak, halvet olur maşuk ile,
Maşuk yüzün gören kişi gerek yana vü tükene.

Her nesne olacağız, od olmayınca pişmez ol,
Benim dirliğim çiğ idi, aşk odu oldu bahane.

Benim dost ile pazarım yaradılalıdan değil,
Sever idik maşukayı henüz gelmeden cihana.

Aşk sultanı Taptuk’durur, Yunus kuldur o kapıda,
Gedâlarına lütfetmek hem kaidedir sultana.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

od: ateş, edebiyatta/tasavvufta aşk ateşi olarak da kullanılır.
maşuk: sevgili. sevilen, aşık olunan.
halvet: tasavvuf yolunda olgunlaşmak ve ilerlemek için belli bir müddet tenhâda kalma hali yalnız kalmak. yalnız kalma, tenhaya çekilme. tenha yer, ibadet için tenha hücre. yalnızlık. Tek başına kalmak. Tenhaya çekilme. gizlilik. tenha yerde yalnız kalmak.
maşuka: sevgili.
cihan: dünya. evren.
gedâ: fakir, kimsesiz, dilenci, yoksul.
kaide: kural.


Hoştur Eğer Yürürsem Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz