Şiir

Hak ile Pazarım Bile Gezerim

Hak ile Pazarım Bile Gezerim

Hak ile Pazarım Bile Gezerim Şiiri

Hak ile pazarım, bile gezerim,
Daim sezerim, Hak bendedir bende.
Ben yadda kaldım, kalbe saklandım,
Sıdkım pakladım, Hak bendedir bende.

Ateşe girersem yanmazam asla,
Hem zehir yer isem ölmezem asla.
Hak’tan ayrı mıyım, sanmazam asla,
Pek çok yokladım, Hak bendedir bende.

Burası nâdana pek uzacıktır,
Züht-ü takva insana tuzacıktır.
Mürşide hizmeti bir mezeciktir,
Nutku hakladım, Hak bendedir bende.

Hak ile birlikte yanar mı Yunus?
Doymayınca kalbi kanar mı Yunus?
Kırk yıllık hizmetten döner mi Yunus?
Onu sakladım, Hak bendedir bende.

Emr Resûl’den asla şaşamaz Yunus,
Tefrik zümresine düşemez Yunus.
Nur-u Muhammed’siz coşamaz Yunus,
Bir kucakladım, Hak bendedir bende.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

daim: devamlı, sürekli, her zaman.
yad: anma, hatıra, hatırda tutma, zikretme.
sıdk: içten bağlılık, sadakat.
nadan: câhil, bilmez, bilgisiz (kimse). sert ve gönül kırıcı, kaba (kimse), nobran.
zühd: takva. zühd-ü taat: takva ile yapılan ibadet.
mürşid: irşad eden, müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi. Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını dinin esasları, dini hayat, tevhid, marifetullah konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allah’ta fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden rehber.
nutk: söyleyiş, söyleme kabiliyeti, konuşma, hitabet. dervişlerce büyüklerin manzum sözleri.
tefrik: ayırt etme, ayırma.
zümre: takım, topluluk. cins, tür.


Hak ile Pazarım Bile Gezerim Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz