Şiir

Hak Bir Gönül Verdi Bana

Hak Bir Gönül Verdi Bana Şiiri / İlahisi

Hak bir gönül verdi bana,
Ha demeden hayran olur.
Bir dem gelir şâdân olur,
Bir dem gelir giryan olur.

Bir dem sanasın kış gibi,
Şu zemheri olmuş gibi.
Bir dem beşaretten doğar,
Hoş bağ ile bostan olur.

Bir dem gelir söyleyemez,
Bir sözü şerh eyleyemez.
Bir dem dilinden dür döker,
Dertlilere derman olur.

Bir dem çıkar arş üzere,
Bir dem iner tahtes-serâ.
Bir dem sanasın katredir,
Bir dem taşar ummân olur.

Bir dem cehâlette kalır,
Hiç nesneyi bilmez olur.
Bir dem dalar hikmetlere,
Câlînus u Lokmân olur.

Bir dem dev olur ya peri,
Viraneler olur yeri.
Bir dem uçar Belkıs ile,
Sultan-ı ins u can olur.

Bir dem varır mescitlere,
Yüz sürer orda yerlere.
Bir dem varır deyre girer,
İncil okur ruhban olur.

Bir dem gelir İsa gibi,
Ölmüşleri diri kılar.
Bir dem girer kibr evine,
Firavun’la Haman olur.

Bir dem döner Cebrail’e,
Rahmet saçar her mahile.
Bir dem gelir gümrah olur,
Miskin Yunus hayran olur.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

şâdân: sevinçli, bahtiyar, keyifli.
giryan: ağlayan, ağlayıcı.
zemheri: kışın en şiddetli zamanı, karakış.
beşâret: müjde. sevindirici haber. hayırlı haber. göz açıklığı, derin görüş.
bostan: sebze bahçesi, kavun karpuz tarlası.
şerh eylemek: şerh etme işi.
dür: inci, inci tanesi.
arş: yükseklik, yüksek yer ve yüksek şey. tavan, ev, çadır; ayağın parmaklara doğru uzanan tümsek kısmı. hükümranlık, şan, şeref ve taht. kralın tahtı, hükümranlık, Allah’ın tahtı.
tahtes-serâ: toprak altı.
katre: damla, su damlası.
umman: engin deniz, okyanus.
cehâlet: din bilgilerini bilmeme. câhillik. bilmeme, bilgisizlik.
hikmet: bilgelik, sebep, gizli sebep, özlü söz, vecize.
câlînûs: kelimesinin “sakin, doğru yolu gösteren. tıp doktoru, bilim insanı ve filozof. Antik Roma’nın en önemli hekimlerindendir.
sultan-ı ins: İnsanların sultanı.
deyr: bazı dinlerde zâhid din adamlarının cemaat halinde yaşadığı yapı.
ruhban: râhipler sınıfı, râhipler.
gümrah: aşırı derecede büyümüş olan (bitki). deli dolu akan (su). gür, yüksek, kuvvetli (ses). uzun, sık ve dalgalı (saç). yolunu şaşırmış. doğru yoldan sapmış.


Hak Bir Gönül Verdi Bana Şiiri / İlahisi

Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz