Şiir

Hak Bir Gevher Yarattı

Hak Bir Gevher Yarattı

Hak Bir Gevher Yarattı Şiiri

Hak bir gevher yarattı kendinin kudretinden,
Nazar kıldı gevhere, eridi heybetinden.

Yedi kat yer yarattı o gevherin tozundan,
Yedi kat gök yarattı o gevherin buğundan.

Yedi deniz yarattı o gevher damlasından,
Dağları muhkem kıldı o deniz köpüğünden.

Muhammed’i yarattı mahluka şefkatinden,
Hem Ali’yi yarattı müminlere fazlından.

Kayıp işi kim bilir meğer Kur’an ilminden,
Yunus içti esridi o gevher denizinden.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

gevher: cevher, inci, elmas, değerli taş.
kudret: güç, erk, erke, iktidar; Yaratan’ın ezeli gücü.
heybet: korku ve saygı uyandıran görünüş. (yapı olarak) ululuk, büyüklük, görkem.
buğu: soğuk bir cismin üzerine ince bir tabaka olarak yoğunlaşmış sıvı. ısı etkisiyle gaz durumuna geçmiş olan sıvı; suyun ısı ile sıcak gaz durumuna geçmiş biçimi.
muhkem: sağlam, sağlamlaştırılmış, kuvvetli.
mahluk: yaratık.
şefkât: birisine yardım etmek amacıyla sevecenlikle yaklaşma. birisini korumaya çalışırken hissedilen sevgi ve merhamet duygusu. acıma hissi. merhamet. esirgeme.
şefekât: korumak, gözetmek, sahip çıkmak ve yanına almak.
fazl: lütuf, ihsan, üstünlük, artıklık, cömertlik, iyilik.
esrimek: coşup kendinden geçmek, vecde gelmek; mest olmak.


Hak Bir Gevher Yarattı Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz