Şiir

Nice Bir Besleyesin Bu Kadd ile Kameti

Nice Bir Besleyesin Bu Kadd ile Kameti

Nice Bir Besleyesin Bu Kadd ile Kameti Şiiri

Nice bir besleyesin bu kadd ile kameti,
Düştün dünya zevkine, unuttun kıyameti.

Topraktan yaratıldın, yine topraktır yerin,
Toprak olan kişiler n’ider bu alâmeti.

Çalış, kazan, ye yedir, bir gönül ele getir,
Yüz Kabe’den yeğrektir, bir gönül ziyareti.

Uslu değil delidir yüce saraylar yapan,
Akıbet viran olur cümlenin imareti.

Yüz bin peygamber gele hiç şefâat olmaya,
Vay eğer olmaz ise Allah’ın inayeti.

Nefsi Müslüman olan hak yola doğru varır,
Yarın ona olacak Muhammed şefâati.

Kerâmetim var diyen, halka sâlûsluk satan,
Nefsin Müslüman etsin var ise kerâmeti.

Yunus imdi sen dahi, gerçeklerden ola gör,
Gerçek erenler imiş kamunun ibadeti.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

kadd: boy, bos.
kamet: kalkmak, ayakta durmak. endam. farz olan namazlardan önce namazın başlamak üzere olduğunu ifade eden, ezan benzeri sözler.
alâmet: bir şeyin göstergesi olan, belirli iz. çok iri, çok büyük, şaşırtıcı büyüklükte olan şey.
yeğrek:daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, yeğlenen.
uslu: yaramaz olmayan, toplumu, çevresini rahatsız etmeyen (kimse). (hayvan için) saldırmayan, uysal. akıllı.
âkıbet: son, sonuç. eninde sonunda, en sonunda, sonunda.
viran: (yapı, yer için) yıkılıp dökülmüş, bakımsız kalmış, yıkılmış, yıkık.
imaret: ümran, bayındırlık, yoksullara yiyecek dağıtılmak üzere kurulmuş olan hayır evi.
şefaat: suçunun bağışlanması veya dileğinin yerine getirilmesi için birine aracılık etme.
inayet: iyilik, kayra, atıfet, ihsan, lütuf.
kerâmet: Allah’ın sâlih, takvâ sahibi, velî kullarından zuhur eden olağan üstü hal. tıpkı mûcize gibi tabiat kanunlarıyla açıklanamayan olağan üstü ve sıra dışı bir olay. iyi, ahlâklı ve cömert olmak.
sâlûs: ikiyüzlü, riyakâr.
kamu: hep, bütün, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
eren: kendini Allah’a adamış olduğu için benliğinden, öz varlığından sıyrılmış, Allah’a ermiş kimse.


Nice Bir Besleyesin Bu Kadd ile Kameti Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz