Şiir

Hakikatin Manîsin Şerh ile Bilmediler

Hakikatin Manîsin Şerh ile Bilmediler

Hakikatin Manîsin Şerh ile Bilmediler Şiiri

Hakikatin manîsin şerh ile bilmediler,
Erenler bu dirliği riyâ dirilmediler.

Hakikat bir denizdir, şerîattır gemisi,
Çoklar gemiden çıkıp denize dalmadılar.

Bular geldi tapıya, şerîat tuttu durur,
İçeri giribeni ne varın bilmediler.

Dört kitabı şerh eden, âsidir hakikatte,
Zîra tefsîr okuyup, manîsin bilmediler.

Yunus adın sadıktır bu yola geldin ise,
Adın devşirmeyenler bu yola gelmediler.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

hakikât: zahirin ardındaki örtülü ve gizli mana, dinî hayatın en yüksek seviyede yaşanarak ilâhî sırlara aşina olunmasıdır.
ma’nî: mana.
şerh: açmak, ayırmak.
dirlik: yaşam, yaşayış, yaşamak için gerekli olan nesne, geçim, sağlık. mutlu yaşama, erinç.
riya: ikiyüzlülük.
şeriât: din. doğru yol. Allah’ın emri. âyet, hadîs ve icmâ-i ümmet esaslarına dayanan din kaideleri.
şerh etmek: açıklamak, ayrıntısına inerek açıklamak, yorumlamak. bir eser yazarak açıklamak.
âsi: isyan eden, isyankâr, ahlâkı bozuk, ahlâksız.
devşirmek: düzenlemek, değiştirmek. bir araya getirmek, toplamak, derlemek. düzgün duruma getirmek, katlamak, toplamak.


Hâkikatîn Manîsin Şerh ile Bilmediler Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz