Şiir

Be Hey Kardaş Hakk’ı Bulam mı Dersin

Be Hey Kardaş Hakk’ı Bulam mı Dersin şiiri

Be hey kardaş Hakk’ı bulam mı dersin,
Hakk’a yarar amel işlemeyince.
Tarikat sırrına erem mi dersin,
Kamil mürşid sana söylemeyince.

Özenirsen gardaş, tevhide özen,
Tevhiddir nefsinin kal’asın bozan.
Hiç kendi kendine kaynar mı kazan?
Çevre yanın ateş eylemeyince.

Değme kişi gönül evin düzemez,
Hakk’ın taktirini kimse bozamaz.
Tarikat ummandır dalıp yüzemez,
Aşkın deryasını boylamayınca.

Aşkım galip geldi yüreğim harlar,
Aşık olan ar-ı namusu n’eyler.
Be hey Yunus sana söyleme derler
Ya ben öleyim mi söylemeyince.

Yunus Emre (k.s)


Lügât:

tevhid: sözlükte “tek ve bir olmak” anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen tevhîd “Allah Teâlâ’nın bir ve tek olduğunu kabul etmek” demektir.
mürşid: irşad eden, müridlere rehberlik yapan ve onları irşad eden kişi. Kur’an-ı Kerim ve Sünneti Seniyyeye ait ölçüleri hayata geçirerek bu ölçüleri nefsinde bizzat yaşayan ve bağlılarını dinin esasları, dini hayat, tevhid, marifetullah konusunda terbiye ederek onları fenafillaha (Allahta Fani olmaya) eriştirmek için önderlik eden rehber.
kal’a: kale. eskiden yapılan büyük merkezlerin ve şehirlerin bulunduğu etrafı duvarlarla çevrili ve düşmanın hücumundan muhafaza edilen yüksek yerlerde inşa edilmiş yapı.
değme kişi: herhangi biri, acele eden kişi. acemî.
tarikat: yollar anlamına gelir, “Allah’a ulaştıran yol” mânâsında kullanılmaktadır. tarik: yol.
hâr: sıcak, kıvılcım, yanıcı, ateş.


Be Hey Kardeş Hakk’ı Bulam mı Dersin?
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz