Şiir

Can Bir Ulu Kimsedir

Can Bir Ulu Kimsedir

Can Bir Ulu Kimsedir Şiiri

Can bir ulu kimsedir,
Ten onun aletidir.
Her ne lokma yer isen,
Bedenin kuvvetidir.

Ne denli yer isen çok,
O denli yürüsen tok.
Cana hiç assı yoktur
Hep suret maslahattır.

Bu can nimeti kanı,
Gelin bulalım anı.
Asayiş kılan canı,
Evliya sohbetidir.

Sohbet canı semirtir,
Hem aşıkın ömrüdür.
Hakk Çalab’ın emriyle,
Erenin himmetidir.

Erenin yüzü suyu,
Himmeti Arş’tan ulu.
Kimi görsen bu hulu
Eren inayetidir.

İnayet onun işi,
Anlamaz değme kişi.
Bilgil bu hüma kuşu,
Âşıklar devletidir.

Yunus’un yanar içi,
Kamudan gönlü kiçi.
Soy saylamamak suçu,
Erenin himmetidir.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

assı: fayda, kâr, kazanç, menfaat. erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
suret: biçim, görünüş. yazı ya da resim kopyası.
maslahat: iyi olan ve iyiliğe yol açan, hayır getiren, fayda sağlayan şey. iş, husus, mesele. dirlik, düzenlik.
asayiş: huzur ve güvenlik.
semirtmek: besili, etli yağlı bir duruma getirmek, semirmesini sağlamak.
kiçi: küçük.


Can Bir Yüce Kimsedir Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz