Şiir

Can Olgıl Can İçinde

Can Olgıl Can İçinde

Can Olgıl Can İçinde Şiiri

Can olgıl can içinde, kalma güman içinde,
İstediğin bulasın yakın zaman içinde.

Rükü sücuda kalma, ameline dayanma,
İlm-ü amel gark olur naz u niyan içinde.

İkilği terk etgil, birlik makamın tutgil,
Canlar canın bulasın iş bu mekân içinde.

Oruç namaz zekat hac, cürm ü cinayet durur,
Fakir bundan azaddır hass-ı havan içinde.

Şeriat korucudur, hakikat yorucudur,
Senin için korunur hasıl yoran içinde.

Canlar canın bulasın, sen dahi can olasın,
Aşk ile teferrücün ola miyan içinde.

Aynel-yakın görüptür, Yunus mecnun oluptur,
Bir ile bir olupdur Hakkal beyan içinde.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

sücûd: secdeye varmak. Cenab-ı Hakk’ın huzurunda hiçliğini, aczini bilip teslimiyetle yere kapanıp duâ ve tesbih etmek. (tekili: sâcid) secde ederek yere kapananlar, secde edenler. namazda yere kapanma, secde etme. secde etmek. secdeye varmak, secdeler. secde; namazın içindeki farzlardan biri. namazda alnı ve burnu yere koyma.
gark olmak: gömülmek, batmak, boğulmak. bir şeyden bol miktarda olmak.
cürm/cürüm: kabahat, kusur. hatâ. isyan. günah. kanun hilâfına hareket. suç, günah.
teferrüc: gezinti, açılma, ferahlama.
yakin: kesin bilgi ve inanç anlamında mantık, kelâm, fıkıh ve tasavvuf terimi.
ayn: müşahede etmek.


İstediğin bulasın yakın zaman içinde şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz