Şiir

Gönül Hayran Oluptur Aşk Elinden

Gönül Hayran Oluptur Aşk Elinden

Gönül Hayran Oluptur Aşk Elinden Şiiri

Gönül hayran oluptur aşk elinden,
Ciğer büryan oluptur aşk elinden.

Niceler tac-ü tahtı, mal-ü mülkü,
Koyup uryan oluptur aşk elinden.

Özümün kalmadı sabr-u kararı,
Gözüm giryan oluptur aşk elinden.

Eridi karlı dağlar zerre zerre,
Deniz umman oluptur aşk elinden.

Koyup ibrahim Edhem tac-u tahtı,
Yeri külhan oluptur aşk elinden.

Zehi, Mansur ki maşukun yolunda,
Başı berdar oluptur aşk elinden.

Ne gördü Leyla’nın yüzünde Mecnun?
Ki sergerdan oluptur aşk elinden.

Ne gördü Zeliha Yusuf yüzünden?
İşi efgan oluptur aşk elinden.

Muhabbet derdine düşeli bülbül,
Dili handan oluptur aşk elinden.

Yunus Emre de bu hasretle zâri,
Acep mihman oluptur aşk elinden.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

büryân: kebap.
uryan: çıplak.
giryan: ağlayan, ağlayıcı.
umman: engin deniz, okyanus.
külhan: kor hâlinde yanan ateş. hamam ocağı. hamamda su ısıtmak için ateş yakılan yer.
maşuk: sevgili. sevilen, aşık olunan.
berdar: darağacına çekilmiş, asılmış.
sergerdan: başı dönmüş, şaşkın. hayran, şaşkın, başıboş, avare, aylak.
efgan: ıstırap ile haykırma, bağırıp çağırma; inleme, bağrışma, feryat.
handan: gülen, şen, neşeli.
mihman: konuk, misafir.


Aşk Elinden Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz