Şiir

Her Kime ki Dervişlik Bağışlana

Her Kime ki Dervişlik Bağışlana

Her Kime ki Dervişlik Bağışlana Şiiri

Her kime ki dervişlik bağışlana,
Kalbi gide pak ola gümüşlene.

Nefesinden misk ile anber tüte,
Budağından il-ü şar yemişlene.

Yaprağı dertli içün derman ola,
Gölgesinde çok hayırlar işlene.

Âşıkın gözyaşı hem göl ola,
Ayağından saz bitip kamışlana.

Cümle şâir dost bahçesi bülbülü,
Yunus Emre arada dürraçlana.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

pak: arı duru, arınmış, temiz.
gümüşlenmek: gümüş ile kaplanmak. gümüş gibi parıldamak.
misk: bir cins güzel koku ismi
anber: güzel koku. güzel kokulu bir madde.
şar: kent, belde, şehir.
derman: bir şeyi yapabilme gücü. bir hastalığı iyileştiren şey.
dürraçlanmak: düraç kuşu gibi ötmek.
dürraç: bir kuş, turaç kuşu.


Dervişlik Bağışlana Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz