Şiir

İşitin Ey Ulular Ahır Zaman Olısar

İşitin Ey Ulular Ahır Zaman Olısar

İşitin Ey Ulular Ahır Zaman Olısar Şiiri

İşitin ey ulular, âhır zaman olısar,
Sağ Müslüman seyrektir, o da güman olısar.

Dânişmend okur tutmaz, derviş yolun gözetmez,
Bu halk öğüt işitmez, sağır hemen olısar.

Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı,
Yediği yoksul eti, içtiği kan olısar.

Yani er koptu erden, elin çekmez murdardan,
Deccal kopısar yerden, onlar uyan olısar.

Birbirine yan yana, ettiğim kalır sana,
Yarın mahşer gününde cümle âyan olısar.

Ey Yunus, şimdi senin aşk ile geçsin günün,
Sevdiğin kişi senin canına can olısar.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

güman: zan. tahmin. sanmak. şüphe.
danişmend: bilgili, ilimli.
mürvet/mürüvvet: insaniyet. insanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak.
ana baba saadeti. mertlik, yiğitlik.
murdar: kirli, pis; şeriata uygun olarak kesilmemiş olan hayvan.
ayân: belli, açık, Osmanlılar’da bir kentin ileri gelenleri; meclis üyesi.


İşitin Ey Ulular Ahır Zaman Olısar
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz