Şiir

Kerem Et Bir Beri Bak

Kerem Et Bir Beri Bak

Kerem Et Bir Beri Bak Şiiri

Kerem et, bir beri bak, nikabı yüzden bırak,
Ayın on dördü müsün? Balkırır yüz ve yanak.

Şu ağzından keleci yüz bin şükrane ile,
Destur gelsin taşraya söylesin dil ve dudak.

Otuz iki inciyi mercana düzmüş gibi,
Kıymeti dürden olmuş, yaraşır inciden ak.

Sıfatın arılığı bulgur ve nohut gibi,
İki kaşın yay, alnın genç aya verir sabak.

Gören pervane olur, nice oda düşmesin,
Gözlerinin bakışı can alır iki çırak.

Aşkın zemzemesinden âşık boynu zincirli,
Azatlık istemezler şöyle kaldılar tutsak.

Hangi bir nesnenin ki, dil nice şerh eylesin?
İlâhî sen beklegil yavuz gözlerden ırak.

Boynun vavuk boynundan, hiç fark eyleyemedim,
Gümana veren beni küpeli iki kulak.

Yunus Hak tecellisin senin yüzünde gördü,
Çare yok ayrılmaya, çün sende göründü Hak.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

nikâb: yüz örtüsü, peçe, perde.
balkımak: parıl parıl etmek, parıldamak, parlamak, (şimşek) çakmak. (yara) kesik kesik sancımak, zonklamak.
keleci: öz veya kusursuz, düzgün söz. sözleşme, anlaşma. söz, lakırdı.
destur: izin, müsade.
şükrane: teşekkür borcu olarak, teşekkür alameti.
sabak: ders.
od: ateş, edebiyatta/tasavvufta aşk ateşi olarak da kullanılır.
zemzeme: melodi, mırıltı, nağme, hoş ses.
şerh eylemek: şerh etme işi.
yavuz: güçlü, çetin, keskin, sert.
ırak: uzak.
güman: zan. tahmin. sanmak. şüphe.


Kerem Et Bir Beri Bak Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz