Şiir

O Dost Benden Yana

O Dost Benden Yana

O Dost Benden Yana Şiiri

O dost benden yana hiç bilmezim nice baktı,
İşbu vücud şehrine bir hoş nazar bıraktı.

Gözüm onun yüzünden nice gideribilem,
Şol şirin kılıç ile gönlümü şöyle yıktı.

Kimden öğüt istersem, sabrı gösterir bana,
Sabırın perdesini mahabbet odu yaktı.

Sabırla benim işim, nice varacak başa,
Canıma can bağışlar şol dostumun nüvahtı.

Sevdikli sevdiğiyle bile kopadır yarın,
Bu iş yarına göymez, bugünkü dem sayaktı.

Yunus dost mürüvvetin ırmaya kend’özünden,
Kişi neyi severse, canı ona uyaktı.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

nazar: bakmak. mürşidin müridine bakması yoluyla ilahî feyzin müridin kalbine akması.
od: ateş, edebiyatta/tasavvufta aşk ateşi olarak da kullanılır.
nüvaht: okşamak; çalgı çalmak.
sayak: uykusu hafif kimse. insan ya da hayvan ayak izi. olmuş sayılan.
mürvet/mürüvvet: insaniyet. insanlığa uygun olan şeyi yapmak. Güzel ve iyi şeyleri alıp, kötü şeyleri ve hâlleri bırakmak.
ırma: atma, fırlatma.
uyak: uykusuzluk. uyanık, bîdar, uykusuz.


O Dost Benden Yana Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz