Şiir

O Dost için Ağlar isem

O Dost için Ağlar isem

O Dost için Ağlar isem Şiiri

O dost için ağlar isem,
Gözüm yaşını kim sile?
Ya bunca âh u zâr ile,
Bu gözyaşı becid gele.

Ey yârenler, ey kardaşlar,
Kime diyem ahvalimi?
Ya şu benim bu derdimin,
Dermânını kim ne bile.

Âlem derman olur ise,
Sensiz derman olmayısar.
Sensiz derman nice ola,
Çün gönülde dost sevile.

Ölüp sine girer isem,
Etim tenim çürümeye.
Ayrılmayam sevdiğimden,
Çün giderim sevgi ile.

Ahd-i sâbık denilmeden,
Henüz Elest buyrulmadan.
O ben idim, ben o idi,
Pes bu nicesi kesile.

Yârenlerim aydır bana,
Seni ne için görmedin.
Firkate düştü sûretim,
Bir menzilden bir menzile.

O dost ile benim işim,
Ölüp daha bitmeyiser.
Ben nice ola kim bite,
çün gönülde dost sevile

Yarın mahşer kopucağız,
Kamu kul nefsim deyiser.
Ben Yunus’u hiç anmayam,
Tapduğ’u getirem dile.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

âh u zâr: inlemek, ah etmek, ahlayıp vahlamak, ah çekmek, sızlanmak, dert yanmak.
becid: çabuk, acele, derhal. münhemik, düşkün. sık sık, devamlı olarak. çok, ziyade. gerek, lâzım.
ahval: durumlar, hâller, vaziyetler.
derman: bir şeyi yapabilme gücü. bir hastalığı iyileştiren şey.
âlem: yeryüzü ve uzayda var olan şeylerin tümü.acun, dünya, esk. cihan.
sine: gönlüm, yüreğim, çok sevdiğim.
aht: söz, söz verme, antlaşma.
sâbık: geçmiş. önceki. zamanca veya rütbece ileride olan. eskiden işlenmiş suç. önceki, geçmiş. önceki, geçen, geçmiş.
elest: Kur’ân-ı Kerim’de bildirildiği üzere Allah’ın ruhları yarattıktan sonra sorduğu, “Elestü bi-rabbiküm” (Ben sizin Rabbiniz değil miyim?) sorusunun kısaltılmış şekli.
firkat: ayrılık acısı, üzüntüsü, ayrılış, ayrılma.
suret: biçim, görünüş. yazı ya da resim kopyası.
menzil: iki konak arasındaki uzaklık, bir merminin ulaşabildiği uzaklık, ok atma yarışlarında erişilen mesafe, yolculukta dinlenmek amacıyla durulan yer, bir günlük yol.
mâhşer: kıyamet günü dirilecek olanların toplanacakları yer. mecazi: büyük ve gürültülü kalabalık.
kamu: hep, bütün, halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.


O Dost için Ağlar isem Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz