Şiir

Sana Derim Ey Velî

Sana Derim Ey Velî

Sana Derim Ey Velî Şiiri

Sana derim ey velî,
Dur erte namazına,
Eğer değilsen ölü,
Dur erte namazına.

Ezân okur müezzin,
Çağırır Allah adın,
Yıkma dinin bünyâdın,
Dur erte namazına.

Ağar pervâza kuşlar,
Tesbih okur ağaçlar,
Himmet alan kardeşler,
Dur erte namazına.

Namazı kıl zikreyle,
Elin götür şükreyle,
Öleceğin fikreyle,
Dur erte namazına.

Namaz kıl yarağ olsun,
Ahrette gerek olsun,
Sinlikte çerağ olsun,
Dur erte namazına.

Namaz kıl imam ile,
Yatmagıl güman ile,
Gidesin iman ile,
Dur erte namazına.

Çıka gide can dahi,
Şöyle kala ten dahi,
Derviş Yunus sen dahi,
Dur erte namazına.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

erte: bir günün ya da olayın arkasından geçen zaman.
erte namazı: ertelenmiş, kılınmamış namaz, kazaya bırakılan namaz.
müezzin: camilerde ezan okuyan, sala getiren, namazlarda selam ve tesbih dualarını okuyan kişi.
bünyad: temel, esas, yapı, bina.
ağmak: yukarı kalkmak, yükselmek, yukarıya meyletmek. buhar olup yukarı kalkmak, buharlaşmak.
pervaz: uçma, saçak.
himmet: Allah indinde makbul ve mübârek bir kimsenin mânevi yardımı ile birisini koruması, yardım etmesi. tabiî şevk ve meyil ve heves. lütuf, yardım.
yarag: uygun, münasip.
sin: ölü gömülen yer, gömüt, mezar, kabir, metfen, makber.
çerağ: çıra, kandil, yağ kandili, lamba, mum, atın şaha kalkması, çırak edilme, bir memuriyete ve ihsana nail olan, vazifesinden emekli edilen.
güman: zan. tahmin. sanmak. şüphe.


Sana Derim Ey Velî Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz