Şiir

Sensin Benim Canım Canı

Sensin Benim Canım Canı

Sensin Benim Canım Canı Şiiri

Sensin benim canım canı,
Sensiz kararım yok durur.
Uçmak’ta sen olmaz isen,
Vallah nazarım yok durur.

Baksam seni görür gözüm,
Söyler isem sensin sözüm.
Seni gözetmekten artık,
Yeğrek şikarım yok durur.

Ben kendimi unutmuşam,
Senin yoluna gitmişem.
Ne kalde, ne halde isem,
Bir dem kararım yok durur.

Eğer beni Cercis’leyin,
Yetmiş kez öldürür isen,
Dönem geri sana varam,
Zira ki arım yok durur.

Yunus dahi aşık sana,
Göster didarını ona.
Yârim dahi sensin benim,
Ayrık nigarım yok durur.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

uçmak: cennet. Allah’ın uçmağı: Allah’ın cenneti.
nazar: bakmak. mürşidin müridine bakması yoluyla ilahî feyzin müridin kalbine akması.
yeğrek:daha iyi, daha üstün, daha uygun tutulan, yeğlenen.
şikâr: av, avlanan hayvan. vvlama. düşmandan ele geçirilen mal. ganimet.
kal: söz, ifade.
hâl: durum, vaziyet, tavır.
ar: utanma duygusunu, namus.
didar: yüz, çehre; mülâkat, görüş, görünme, görüş kuvveti, göz, açık, meydanda, göz, görme, görünme, görüşme, buluşma, yüz. Cenâb-ı Hakk’ın müminlere vâdettiği görünüşü, tecellîsi.
yâr: sevgili, sevilen, dost, yardımcı.
ayrık: birbirinden ayrı, aralıklı, mesâfeli, ayrılmış, ikiye bölünmüş, başka, diğer, ayrı tutulan, başkalarına benzemeyen, ayrıcalı, müstesna, düzgün ve uygun olmayan, çarpık.
nigâr: resim, sevgili.


Ayrıca bakınızYunus Emre Sözleri” ve “Resimli Yunus Emre Sözleri” başlıklı sayfalarımıza…


Sensin Benim Canım Canı Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz