Şiir

Gönüller Yapmaya Geldim

Gönüller Yapmaya Geldim (Benim bBurda Kararım Yok) Şiiri

Benim burda kararım yok,
Ben burdan gitmeye geldim.
Bezirgânım metaım çok,
Alana satmaya geldim.

Ben gelmedim davi için,
Benim işim sevi için.
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldim.

Dost esriği deliliğim,
Aşıklar bilir neliğim.
Devşiriben ikiliğim,
Birliğe yetmeye geldim.

O hocamdır ben kuluyum,
Dost bahçesi bülbülüyüm.
O hocamın bahçesine,
Şad olup ötmeye geldim.

Burda biliş olan canlar,
Orda bilişirler imiş.
Bilişi ben hocam ile,
Halim arzetmeye geldim.

Yunus Emre aşık olmuş,
Maşuk’a derdinden olmuş.
Gerçek erin kapısında,
Ömrüm harcamaya geldim.

Siz Yunus’tan sorun haber,
Dost kanda ise anda var.
Haberi gel gör benden al,
Ben onu görmeye geldim.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

bezirgan: tüccar; alışverişte çok kâr amacı güden kimse.
meta: (metaın) sermaye, mal, ticaret malı.
davî: dava sahibi.
davi: dava.
esrik: sarhoşluk.
devşirmek: düzenlemek, değiştirmek. bir araya getirmek, toplamak, derlemek. düzgün duruma getirmek, katlamak, toplamak.
şad: sevimli, neşeli.
arz eylemek: söylemek, ifade etmek.
maşuk: sevgili. sevilen, aşık olunan.
kanda: nerede, nereye. kanda (kan): (Osmanlıca) bir şeyin menbaı, özde.
anda: onda.


Ben Gelmedim Davi İçin Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz