Şiir

Ol Ben Sevdiğim Nigâr

Ol Ben Sevdiğim Nigâr

Ol Ben Sevdiğim Nigâr Şiiri

Ol ben sevdiğim nigâr, n’idem ol benden fâriğ,
Ne verip hoş görünem, iki cihandan fâriğ.

Kimden kime varayım, ahvalim söyleyeyim,
Sözüm kime diyeyim, sözden lisandan fâriğ.

Cihanda kim giriser bu işin arasına,
Ya kim hükmedebile, sultan-u handan fâriğ.

Gerekse zâhit olam, bin yıl ibadet kılam,
Gerekse kâfir olam, küfr-ü îmandan fâriğ.

Gerekse ehl-i millet farîzasın bekleyem,
Gerekse şöhret kovam, şöhret-ü dinden fâriğ.

Gerekse ilm-i dinde yüz bin kez minber vuram,
Gerekse şirk besleyem, sıdk-u gümandan fâriğ.

Nice ticaret ile kisip gösterem ona,
Şöyle kadirdir ol kim sûd-u ziyandan fâriğ.

Nicesi kulluk ile sevilibilem ona,
Hâs-u âm onu sever, ol hep sevenden fâriğ.

Onun gibi mâşûka kim gönül verdi ise,
Bî adet tertip gerek, ol andan bundan fâriğ.

Yunus sen sever isen hakikat mâşûkayı,
Fâriğ ol cümlesinden, kevn-ü mekândan fâriğ.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

nigâr: resim, sevgili.
fariğ: vazgeçmiş, çekilmiş. rahat, âsûde. boş, işini bitirmiş, işsiz.
ahval: durumlar, hâller, vaziyetler.
lisan: dil.
cihan: dünya. evren.
handan: gülen, şen, neşeli.
zâhit: borç olan ibadetlerden, aslî vazifelerden başka dünya süs ve makamlarından feragat eden kimse. sofi.
farîzâ: Allah’ın buyruğu. kişinin yapmak zorunda bulunduğu görev.
minber: cami içerisinde mihrabın sağ tarafına denk gelecek şekilde inşa edilen, üzerinde hutbe okunan, merdivenli yapı.
şirk: ortak olmak, ortaklık, ortak koşmak.
güman: zan. tahmin. sanmak. şüphe.
kadir: değer, kıymet, itibar; kuvvetli, güçlü, kudret sahibi; Allah’ın isimlerinden.
ziyan: zarar. zarar edilmek.
hass-u âmm: herkes, bütün herkes.
maşuka: sevgili.
hakikât: zahirin ardındaki örtülü ve gizli mana, dinî hayatın en yüksek seviyede yaşanarak ilâhî sırlara aşina olunmasıdır.
kevn ü mekan: kainat, alem, dünya.


Ol Ben Sevdiğim Nigâr Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz