Şiir

Ya Rab N’ola Halim

Ya Rab N`ola Halim

Ya Rab N’ola Halim Şiiri

Ya Rab n’ola halim?
Kabre vardığım gece.
İyi olmazsa amelim,
Kabre vardığım gece.

Ya Rabbena yandırma,
Günahlara bandırma.
Çırağım söğündürme,
Kabre vardığım gece.

Ya Rabbena hayr eyle,
Muhammed’e yar eyle
Kabrimizi nur eyle,
Kabre vardığım gece.

Ya Rabbena tuş eyle,
İmanı yoldaş eyle.
Muhammed’e eş eyle,
Kabre vardığım gece.

Ya Rabbena şaşırtma,
Yüzüm üzre düşürtme.
Zebaniler üşürtme,
Kabre vardığım gece.

Ya Rabbena eşimden,
Eşimden yoldaşımdan.
Aklı alma başımdan,
Kabre vardığım gece.

Derviş Yunus’un sözü,
Kan ağlar iki gözü.
Mahrum eyleme bizi,
Kabre vardığım gece.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

çırağ fitil, kandil, mum, lâmba.
yâr: sevgili, sevilen, dost, yardımcı.
tuş eylemek: sürmek.
yoldaş: yola birlikte gidenlerden birine göre öteki, her biri, yol arkadaşı. arkadaş, dost.
zebani: cehennemde görevli olan melekler.


Kabre Vardığım Gece Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz