Şiir

Nideriz Biz Hayat Suyun

Nideriz Biz Hayat Suyun

Nideriz Biz Hayat Suyun Şiiri

Nideriz biz hayat suyun, canları yağmaya verdik,
Gevherleri sarraflara, madeni yağmaya verdik.

Benim ol bezirgan kim, hiçbir assı gözetmedim,
Çünki assıdan da geçtik, ziyanı yağmaya verdik.

Bu yolun arifleri geçirmezler her metaı,
Biz şöyle uryan gideriz, cihanı yağmaya verdik.

Küfür ile iman dahi, hicap imiş bu yolda,
Safalaştık küfürle, imanı yağmaya verdik.

Senlik benlik olacağız, iş ikilikte kalır,
Çıktık ikilik evinden, sen beni yağmaya verdik.

Bu bizim pazarımızda, yokluk olur müşteri,
Geçtik bitmez sağınçtan, zamanı yağmaya verdik.

Payanlı devr ü zaman, nice anlasın Yunus’u,
Payansız devre erdik, devranı yağmaya verdik.

Yunus Emre (k.s)


Lügat:

gevher: cevher. bir maddenin özü. değerli taş.
sarraf: mesleği, altın ve gümüş para vb. alıp satmak, değerli kâğıt ticareti yapmak olan kimse.
bezirgan: tüccar; alışverişte çok kâr amacı güden kimse.
assı: fayda, kâr, kazanç, menfaat. erken yetişen ürün, erken doğan koyun, keçi yavrusu.
arif: çok anlayışlı ve sezgili (kimse), kavrayışlı, tecrübeli, bilgili, irfan sahibi.
meta: (metaın) sermaye, mal, ticaret malı.
uryan: çıplak.
cihan: dünya. evren.
hicab/hicap: utanma, perde. iki nesne arasına konan engel, örtü. bir kişi ile bir nesne arasında yer alan ve arkasında bulunanların görülmesine engel olan şey.
safa: saflık, berraklık, gönül şenliği, kedersizlik, eğlence. Türk müziğinin en az iki asırlık bir mürekkep makamı olup zamanımıza kalmış numunesi yoktur.
sağınç: arzu, istek, emel, amaç, düşünce.
payan: son, sonuç, sınır.
devran: çağ, zaman, dünya.


Nideriz Biz Hayat Suyun Şiiri
Yunus Emre Şiirleri
Yunus Emre Divânı

Yorum Yaz